Gyldendal Undervisning

Gyldendals Symposium 2019 – Å skape et godt liv for seg selv

Pressemelding   •   sep 19, 2019 07:30 CEST

Gyldendalhuset, 19. september fra 12.00

Med implementeringen av Fagfornyelsen kommer nye læreplaner i alle fag for grunnskole og videregående skole fra august 2020. Skolen og fagene skal bli mer relevante, og det fagovergripende temaet «Folkehelse og livsmestring» skal inn i alle klasserom. Skolen og den enkelte lærer skal altså ha ansvaret for at hver enkelt elev mestrer livet og skaper et godt liv for seg selv. «Det også nå?» tenker mange.

Gyldendal arrangerer årlig et symposium med spesielt inviterte gjester. Symposiet har som formål å ta opp aktuelle problemstillinger knyttet til læring, elevmestring og skolerelaterte utfordringer, og i år er temaet livsmestring i skolen. Arrangementet har fått tittelen «Å skape et godt liv for seg selv.»

Hvordan kan vi med livsmestring som tema i norske klasserom bidra til at barn og unge mestrer livet og skaper et godt liv for seg selv? Hva menes egentlig med livsmestring i skolen? Hvilke fordeler har vi som samfunn av at dette dyttes inn i lærerens allerede fulle arbeidshverdag?

Til å belyse temaet har vi samlet et knippe friske, kloke foredragsholdere som alle har meninger om hvorfor og hvordan livsmestring bør innføres i norsk skole;

TV- og radiopersonlighet, Leo Ajkic, professor emeritus i helsepsykologi, Arne Holte, Stoltenbergutvalgets representant, Rahman Chaudhry, BUFDIR ved Maria Sommernes og Elevorganisasjonens leder, Alida D´Agostino, står for foredrag.

Mellom og etter disse vil det samtales, diskuteres og debatteres, slik seg hør og bør på et symposium.

På symposiet deltar også skoleledere og skoleeiere fra hele Norge, flere utdanningsinstitusjoner, representanter fra UDIR, Norsk Lektorlag, Utdanningskomiteen på Stortinget, BUFDIR, Elevorganisasjonen, BUP, Mental Helse og StatPed. 

Arrangementet finner sted på Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4.

Program:

  • Leo Ajkic 12.00-12.45
  • Arne Holte 13.00-14.00
  • Rahman Chaudhry 14.15-14.45
  • Maria Sommernes 14.45-15.15
  • Alida D´Agostino 15.30-16.00
  • Samtale, diskusjon, tapas og noe godt å drikke 16.00-19.00

Kontaktperson:

Kommunikasjonsansvarlig, Gyldendal Norsk Forlag

Kristian Harerud Aa

Epost: Kristian.harerud.aa@gyldendal.no

Telefon:90764946