Mattilsynet gammel

Gyrodactylus salaris i Vefsn

Pressemelding   •   okt 06, 2010 16:42 CEST

Publisert: 06.10.2010 Sist oppdatert: 06.10.2010

 

Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris på laksunger fra elven Dagsvikelva i Leirfjord kommune i Nordland. Elven er en del av Vefsnvassdraget hvor man tidligere har påvist smitte av G. salaris.

Funnene ble gjort i forbindelse med undersøkelser for G. salaris knyttet til den forestående kjemiske behandlingen av vassdrag i Vefsnregionen for å utrydde parasitten. Dagsvikelva har ikke tidligere vært kjemisk behandlet.

Dagsvikelva ligger i Vefsn-smitteregion der elvene Vefsna, Fusta, Drevja og Hundåla er smittet med G. salaris. Veterinærinstituttet mener det er sannsynlig at parasitten er spredt til Dagsvikelva med infisert laks som har vandret fra ett av de fire infiserte vassdragene.

Dagsvikelva er elv nr 47 som har fått påvist G. salaris i Norge.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Jørgen Borgan, DK Ytre Helgeland - tlf: 750 65800