Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpner konferanse om kvinnespørsmål

Pressemelding   •   jan 28, 2010 08:09 CET

Presseinvitasjon


Kontaktkonferansen 2010 mellom sentrale myndigheter og sivilt samfunn om FN og likestillings- og kvinnespørsmål finner sted 1.-2. februar 2010 på Felix konferansesenter på Aker Brygge. Konferansen åpner klokken 09:00.

Temaet for årets kontaktkonferanse er FNs oppfølging av handlingsplanen fra kvinnekonferansen i Beijing 15 år etter, med et særlig fokus på kjønn og økonomi, og kjønn og klima.

Årets kontaktkonferanse åpnes av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken og statssekretær i Utenriksdepartementet Gry Larsen innleder konferansen sammen med daglig leder for FOKUS – forum for kvinner og likestillingsspørsmål, Mette Moberg.

– Verdenssamfunnet er i en situasjon hvor likestilling, rettferdighet og solidaritet er virkemidler for å oppnå økonomisk vekst og utradere fattigdom. Jeg har ambisjoner om å drive likestillingsarbeidet framover med stor kraft - både nasjonalt og internasjonalt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Siden år 2000 har kontaktkonferansen vært en viktig årlig møteplass for aktører fra sivilt samfunn og norske myndigheter. Hensikten med konferansen er å avdekke utfordringer og identifisere løsninger som bidrar til likestilling og en styrking av kvinners rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, i dialog mellom det sivile samfunn og norske myndigheter.

– Det er lenge siden det internasjonalt og spesielt i FN-systemet har vært så mye fokus på kvinner og likestilling som det er nå i 2010. FOKUS er stolte over at vår høye beskytter Kronprinsesse Mette-Marit har sagt ja til å åpne nettopp årets kontaktkonferanse og er med på å synliggjøre dette viktige temaet, sier daglig leder i FOKUS - Mette Moberg. Fattigdom øker i mange land og klimaendringer påvirker situasjonen til mange mennesker. Kvinner er en særlig utsatt gruppe. Rundt 70 % av de aller fattigste i verden er kvinner. Vi ønsker å bidra til å sette disse forholdene på dagsorden for å drøfte hvordan vi kan påvirke utviklingen i positiv retning.

Kontaktkonferansen er et samarbeid mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Utenriksdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Reform – Ressurssenter for menn.

Pressen er invitert.

For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef i FOKUS Trine Tandberg tlf. 41440809.
Kommunikasjonsavdelingen i BLD tlf 97 77 36 34