FN-sambandet

Håndbrekket av for tusenårsmålene

Pressemelding   •   okt 24, 2012 09:00 CEST

Om tre år skal verden ha nådd FNs tusenårsmål. Økonomisk krise har fått givere til å trekke opp håndbrekket. For første gang på mange år synker beløpene som settes av til utviklingshjelp på verdensbasis.

- På sikt vil en seier i fattigdomsracet gagne verdensøkonomien. Med tre år igjen er det likevel ingen tydelige tegn på at donorstater er klare for fartsøkning, sier Kari Solholm, generalsekretær I FN-sambandet

- Norge må fortsette å bidra med over én prosent av BNI til utviklingshjelp. Slik kan Norge med troverdighet dra andre land med i spurten fram mot 2015. Om ikke håndbrekket tas av nå vil resultatet bli at færre tusenårsmål nås, i færre land, sier Solholm.


Status FNs tusenårsmål

Siden FNs tusenårsmål ble vedtatt i år 2000 har det blitt gjort store fremskritt i arbeidet for å bekjempe fattigdom.

  • Andelen av verdens befolkning som er svært fattige er halvvert.
  • Det går nå omtrent like mange jenter som gutter på skolen.
  • To milliarder mennesker har fått renere og tryggere drikkevann de siste 20 årene.
  • Tre år før fristen for å nå tusenårsmålene går ut er det likevel langt igjen.

Langsom utvikling i Afrika sør for Sahara, og manglende vilje til internasjonalt samarbeid for fattigdomsbekjempelse, bremser arbeidet for å nå målet.

 

FNs tusenårsmål innen 2015

1 Utrydde ekstrem fattigdom og sult
2 Sikre utdanning for alle
3 Styrke kvinners stilling
4 Redusere barnedødelighet
5 Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
6 Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
7 Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
8 Bygge et globalt partnerskap for utvikling

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN - som jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.