FN-sambandet

Håp for en internasjonal forpliktende klimaavtale

Pressemelding   •   sep 15, 2014 16:14 CEST

Ozonlaget vil være friskmeldt en gang etter 2050 dersom alle verdens land fullfører sine forpliktelser, ifølge forskere.

16. september: Den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget

-  Montreal-protokollen er et godt eksempel på at det er mulig å løse miljøutfordringer, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet.

For der utslipp av såkalt klorfluorkarbon (KFK) og freon-gasser på 1970- og 1980-talelt truet med å bryte ned hele ozonlaget, er utslippene av disse gassene nå redusert til nesten null. Konsekvensen er at ozonlaget, som lenge så ut til å bli ødelagt, nå er i ferd med å bli reparert. Montrealprotokollen har ført til at de skadelige utslippene av ozon nærmest har stoppet opp.

Det er nå 27 år siden 197 land skrev under for å redusere og stanse bruk av ozonreduserende stoffer. Nå markeres Montrealprotokollen av FNs generalforsamling den 16. september hvert år som den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget.

Protokollen har konkrete mål med tidspunkt for reduksjon og stans av hvert enkelt ozonreduserende stoff. Den er utarbeidet i regi av FNs miljøprogram, UNEP, og en av de avtalene i verden som er signert av flest land.

Forskere mener at reduksjonen av ozonlaget nå er i ferd med å reverseres. Dersom alle landene som har ratifisert Montreal-protokollen fullfører sine forpliktelser, vil ozonlaget være tilbake i normaltilstand en gang etter 2050.

Norges innsats på klima

Det er håp om en verdensomfattende forpliktende klimaavtale. I forbindelse med FNs generalforsamling i neste uke skal ledere fra hele verden møtes til et klimatoppmøte 23. september i New York.

Vi håper på en internasjonal forpliktelse på klima, og at verdens nasjoner vil løse klimautfordringene vi nå står overfor, sier Arctander.

Norge har hele veien spilt en pådrivende rolle i de internasjonale klimaforhandlingene, og skal delta aktivt under klimatoppmøtet i New York neste uke. Både den norske utenriksminister og statsminister har store forventninger til klimatoppmøtet.

I den forbindelse inviterer Erna Solberg i dag til et åpent seminar om Norges innsats fram mot klimatoppmøtet. Her vil rapporten «The New Climate Economy» bli lansert, en rapport som handler om motsetning mellom miljø og økonomisk vekst. Seminaret holdes i Oslo, på Felix Konferansesenter fra kl 15.00.

Les mer om FNs arbeid for ozonlaget på UNEPs sider.

Foto: Grid Arendal/Peter Prokosch


FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.