Hæren

Hæren mottar kampvogn i verdensklasse

Pressemelding   •   aug 25, 2015 14:14 CEST

2. september 2015 inviteres forsvarsledelsen og representanter fra forsvarsindustrien til å være med på utrulling av de første nye kampvognene til Hæren. Prosjekt 5436 ble godkjent av Stortingets i juni 2012, og innebærer en investering på om lag 10 milliarder kroner. Vognene skal erstatte CV90-vognene som ble tatt i bruk av Hæren på 90-tallet. De nye vognene vil gi Hæren et betydelig operativt løft og legge til rette for en moderne hær langt inn i fremtiden.

Ved hjelp av en begrenset nyanskaffelse av skrog blir det totale antallet som prosjektet skal levere 144 stk. Vognene blir basert på en kombinasjon av nye vogner, og oppgraderte og ombygde gamle vogner. I tillegg skal prosjektet også anskaffe tilleggsutstyr, med store bidrag fra norsk og svensk industri. Leveransene er planlagt avsluttet 2018/2019. Hovedleverandør i prosjektet er BAE Systems Hägglunds som har sin utviklings- og produksjonsbedrift i Ørnskjøldsvik i Nord-Sverige.

  • Forsvaret har modernisert sine maritime systemer og de nye kampflyene er i rute. Derfor er jeg stolt av at vi også kan tilføre Hæren nye CV-90 gjennom et prosjekt som representerer den største enkeltinvestering til Hæren på mange tiår, sier forsvarsministeren.

Investeringen vil gi Brigade Nord økt kapasitet og styrke Hæren vesentlig på materiellsiden. De nye og ombygde vognene vil gi Hæren bedret kampkraft og økt beskyttelse for mannskapene som opererer dem. Blant nye kapasiteter finner vi økt mine- og ballistisk beskyttelse, nettverksintegrering og bedre ildkraft.

  • Den nye kampvognen bringer oss et viktig steg videre i moderniseringen av Hæren. Vognens konstruksjon, våpensystem og annen teknologi er banebrytende og vognen er blant de aller beste i sitt slag i verden, sier Petter Jansen, sjef for Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Onsdag 2. september 2015 vil det bli gjennomført en høytidelig overrekkelse til Hæren og inviterte gjester vil få se vognen demonstrert i skytefeltet på Setermoen.

------------------------------------------------------------------------------------------
Priv til redaksjon
Media inviteres til utrullingen på Setermoen, 2.september. Programmet starter kl 12:30 i Setermoen skytefelt. Oppmøte klokken 10:50 på Bardufoss Lufthavn eller klokken 11:20 på parkeringsplassen ved Setertun på Setermoen. 

Det settes opp egen buss for media inn til demonstrasjonsområdet. Der blir det ikke anledning å kjøre egne biler. Det er ikke anledning til å møte uanmeldt direkte, dette grunnet sikkerhetshensyn.

Journalister må melde sin deltakelse i forkant til Simen Rudi, senest 1.september.

Det vil bli gitt anledning til å snakke med forsvarsministeren, Forsvarssjefen, de andre sjefene som er til stede, representanter fra prosjektet og mannskapene som gjennomfører den praktiske demonstrasjonen.

Foto- og videomateriale vil gjøres tilgjengelig for media som ikke kan delta, etter seremonien i skytefeltet på Setermoen. Ta kontakt med kontaktpersonene – Aleksander Jankov eller Simen Rudi – om dette er ønskelig.

Kontaktpersoner:

Udir Ann Kristin Salbuvik
Forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet
Tlf: 906 69 356
Epost: aks@fd.dep.no
(Til stede under seremonien)

Ob Sven Harald Halvorsen
Forsvarssjefens pressetalsapparat
Tlf: 908 91 022
Epost: sven-harald.halvorsen@fd.dep.no
(Til stede under seremonien)

Oblt Aleksander Jankov
Talsmann Hæren
Tlf: 400 290 631
Epost: aleksander@army.no
(Til stede under seremonien)

Simen Rudi
Kommunikasjonsrådgiver
Forsvarets logistikkorganisasjon
Tlf: 959 05 875
Epost: simen.rudi@gmail.com
(Til stede under seremonien)

Norge er et langt land med store verdier å forsvare. Forsvaret skal sikre norske verdier og norsk territorium. Forsvaret er til stede på bakken, i luften og på sjøen for din sikkerhet.