Norsk Ornitologisk Forening

Hagefugltelling 2010

Pressemelding   •   jan 27, 2010 14:54 CET

Kommende helg, 30.-31. januar blir Hagefugltellingen 2010 gjennomført over hele Norden. Det er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), landets fuglevernforening, som er ansvarlig for tellingen her til lands. I år skjer arrangementet i samarbeid med Det norske Hageselskap i tillegg til Nettverk for miljølære. Dette er en fin anledning for en aktivitet for store og små i en ellers mørk og rolig årstid.
Det er tredje gang at Norge arrangerer Hagefugltelling sammen med de nordiske partnerne, og vi håper at vi fortsetter fremgangen fra de foregående år. I år 2008 deltok 514 hager og 27 667 fugler ble registrert. I 2009 var tallene 1140 hager, og hele 68 768 fugler ble sett fordelt på 93 arter. I Sverige og Finland deltar mer enn 10 000 hager, og det blir sett rundt en halv million fugler! Det bør ikke være noe i veien for at vi skal få like stor oppslutning i Norge. Mange medlemmer i hagelag rundt omkring i Norge fôrer ivrig fuglene om vinteren. Ved å engasjere medlemmene til Det Norske Hageselskap er sjansen stor for ny rekord i vinter! Målsetting er å få registreringer fra 3 000 hager og av minst 100 000 fugler. Det er stor interesse for å mate fugler i Norge. Årlig selges hele 12 000 tonn med villfuglmat. Det er ca. 400 000 nordmenn som hjelper våre små fjærkledde venner med mat nå i vinterkulda. Og NOF håper at så mange som mulig vil bli med på helgens telling!
Det blir spennende å se hvor rikt fuglelivet er på fôringsplassene nå etter den sterkeste kuldeperioden i Norge på flere år. Vi har i økende grad sett overvintring av svarttrost, rødstrupe og gjerdesmett de siste vintrene. Sannsynligvis har mange av disse omkommet i vinterkulda. I tillegg har vi hatt sykdommen «gul knop» som rammet spesielt unge grønnfinker på sensommeren. Grønnfinkbestanden ble nok derfor redusert før vinteren satte inn.
Hagefugltellingen foregår ved at man noterer alle fugler som blir sett nå til helgen på fuglebrettet og rundt fôringsplassen, enten ved ditt hus eller din hytte. Det skal noteres hvilken fugl som blir sett og hvor mange av hver art. Dette er en uformell konkurranse med våre danske, svenske og finske naboer. Tellingen av fuglene skal legges inn på internett.  For folk som ikke har tilgang til internett, så kan de notere hva de ser og få noen datakyndige blant familie eller bekjente til å ordne med registreringen. Sett av lørdag 30. og/eller søndag 31. januar til fugletelling i din hage! Registreringen skjer via fuglevernforeningens nettsider www.fuglevennen.no eller www.birdlife.no .
Oversikt over antall hager, arter og individer oppdateres med en gang noen har lagt inn sine observasjoner: http://www.fuglevennen.no/data/ut/land/natur/ln9/?c=hagefugl
Kontaktperson hos NOF er Morten Ree, organisasjonskonsulent, 73841644/48177973
Bilder til fri bruk ved omtale av Hagefugltellingen 2010:
Norsk Ornitologisk Forening kan tilby et utvalg aktuelle fuglebilder som kan brukes fritt i forbindelse med omtale av Hagefugltellingen. Disse bildene kan lastes ned fra:
http://www.fuglevennen.no/nedlastinger/
Fotokrediteringen skal være fotografens navn/foreningens navn. Eksempel:
Foto: Lars Løfaldli/Norsk Ornitologisk Forening.
Fotografnavn og artsnavn står i filnavnet. Pga. æ, ø, og å listes stavemåte på fotografene opp her:
Frode Falkenberg
Lars Løfaldli
Kjetil Solbakken
Ingar Jostein Øien
For Norsk Ornitologisk Forening
Morten Ree, organisasjonskonsulent