Olav Thon Gruppen

Halvårsrapport 2015: Olav Thon Eiendomsselskap hadde 2,5 milliarder i resultat før skatter

Pressemelding   •   aug 20, 2015 09:15 CEST

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et solid resultat i første halvår, på tross av lavere vekst i norsk økonomi. Konsernets resultat for første halvår økte til 2,55 milliarder kroner, godt hjulpet av verdiøkninger på konsernets eiendomsportefølje og renteavtaler på 1,9 milliarder kroner. Resultatet før verdiendringer økte med 7 prosent til 685 millioner kroner.

Norges ledende kjøpesenteraktør
Olav Thon Eiendomsselskap har i dag 96 kjøpesentre i eie og forvaltning . Markedsposisjonen er svært solid og i porteføljen inngår 6 av Norges største kjøpesenter  første halvår 2015. Butikkomsetningen i konsernets norske sentre, var i første halvår nesten 20 milliarder kroner.

Økte leieinntekter i eiendomsporteføljen
Leieinntektene i første halvår økte med 13 prosent fra i fjor, både som følge av nye eiendommer og ferdigstilte eiendomsprosjekter.

- Oljeprisfallet påvirker oss i beskjeden grad og første halvår preges av en god omsetningsvekst på kjøpesentrene og i konsernets leieinntekter. I forhold til første halvår i fjor har vi hatt en rentenedgang på 0,7 prosent poeng som også bidrar til resultatveksten, sier konserndirektør finans Arne B. Sperre.

Les hele kvartalsrapporten her

_______________________________________________________________________________

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet. Olav Thon Gruppen er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotellaktører. 

Olav Thon Gruppen eier eller forvalter 97 kjøpesentre i Norge og 10 i Sverige. Av disse er 72 kjøpesentre hel- eller deleide mens 35 sentre forvaltes for eksterne eiere. I 2014 var butikkomsetning i de norske kjøpesentrene 58,7 milliarder kroner og 10,4 milliarder (svenske) kroner i de svenske sentrene.

I tillegg til kjøpesentrene eier Olav Thon Gruppen ca. 400 næringseiendommer i Norge og utlandet. Denne del av porteføljen består i hovedsak av 67 hotelleiendommer i Norge og Brüssel, samt kontor- og forretningslokaler sentralt i Oslo.

I 2005 ble det etablert en egen avdeling for utvikling og salg av boligprosjekter. Siden 2005 har Gruppen bygget og solgt over 1.500 boliger, hovedsakelig i Oslo og Akershus. Olav Thon Gruppen har ca. 1.100 boliger for utleie i Oslo området, og er med det en av de største aktørene i Oslo markedet.

Thon Hotels er en av Norges største hotellkjeder som består av 67 hoteller med ca. 9.300 rom i Norge og 7 hoteller med 1.750 rom i utlandet. Thon Hotels er med 1.500 rom en av de største hotellaktørene i Brüssel.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982 og selskapet har vært børsnotert i Oslo siden 1983. Årlig leieinntektsnivå er fra 1983 økt fra 27 millioner kroner til 2, 3 milliarder kroner og børsverdien er økt fra 200 millioner kroner til 13,4 milliarder ved utgangen av 2014.

Øvrige virksomheter i Olav Thon Gruppen