Apotekforeningen

Halvering av falske resepter

Pressemelding   •   jul 24, 2013 11:02 CEST

Antall forfalskede resepter første halvår i år ser ut til å være omtrent halvert sammenlignet med fjoråret, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen.

I første halvår 2012 fikk Apotekforeningen meldt inn omkring 2 falske resepter per dag, mot mindre enn en per dag hittil i år. - Problemet er ikke borte, men er sterkt redusert. Utviklingen er svært positiv både for samfunnet og for apotekene, sier Soldal til NRK.  

I apotek har man merket en klar nedgang på falske resepter etter innføring av e-resept.

Fortsatt er det angstdempende og beroligende legemidler, søvnmedikamenter og en del sterke smertestillende legemidler som dominerer på de falske reseptene. Men i takt med at stadig flere resepter blir elektroniske, blir det også vanskeligere for falsknerne.

- Tallene vi innhenter fra apotek gir ikke noe eksakt bilde, og det er helt sikkert mørketall. Det viktigste er at apotekene anmelder forsøk på forfalskninger til politiet. Dette har de gode rutiner for i apotekene, understreker Soldal.

Han tror vi kan gå mot en hverdag så å si fri for falske resepter. – Jeg tror vi vil se en fortsatt nedgang i antall falske resepter. Når vi kommer dit at de aller fleste reseptene er elektroniske, vil også aktsomheten i apotek overfor papirresepter på denne typen legemidler bli ekstra stor. Dermed vil man trolig også kunne avdekke enda flere forfalskningsforsøk enn man gjør i dag, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal.

Om apotekforeningen

Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les vår ”Strategi for apotek 2012-2014”.