Handel og Kontor

Handel og Kontor har begjært meklingen i tariffoppgjøret med Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF ) for avsluttet.

Pressemelding   •   nov 05, 2010 11:38 CET

Handel og Kontor (HK) har begjært meklingen i tariffoppgjøret med AAF  for ansatte i fagforbund, politiske partier, opplæringsinstitusjoner, mediebedrifter og konferansesentra for avsluttet. Partene har frist til midnatt  8.november får å komme til enighet. Hvis ikke meklingsmannen finner en løsning som partene aksepterer innen denne fristen, vil det være streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 9. november.

HK krevde innføring av nøytral oppmann ved nemndsbehandling mellom AAF og HK etter behandlingen i de lokale Stillingsutvalgene (SU). Vi mener dette er et viktig krav for at partene skal framstå som likeverdig slik Hovedavtalens intensjoner forutsetter. I dag blir det arbeidsgivers tilbud som blir gjeldende ved uenighet.

Dette oppgjøret handler faktisk ikke bare om kroner og ører men om viktige prinsipper som fagbevegelse står for og forfekter overfor andre arbeidsgivermotparter,  da må vi ha orden i eget hus!

Med dette streikeuttaket på totalt  982 medlemmer fordelt på 69 geografiske enheter og vil lamme mange bedrifter med tilknytning til arbeiderbevegelsen.

Spørsmål kan rettes til:

 

Nestleder Bjørn Mietinen, mobil 993 61 603  eller Børje Furunes, mobil 907 46 601.

 

E-post: streik@handelogkontor.no