Medietillsynet

Handlingsplan mot spillproblemer – arbeidsgruppe under ledelse av Medietilsynet

Pressemelding   •   jan 11, 2011 10:46 CET

15. mai 2010 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe på området problemskapende bruk av dataspill, jf Handlingsplan mot spillproblemer (2009-2011).  Arbeidsgruppen ledes av Medietilsynet og skal utrede og fremme forslag til tiltak, samt innhente og systematisere nasjonal og internasjonal kunnskap på dette området.

Arbeidsgruppen skal legge frem sine forslag i april 2011.


Arbeidsgruppen består av følgende:

Thomas Hepsø (Leder)
Rita Astridsdotter Brudalen-Adriansen (sekretariat/rådgiver)
Torill Mortensen (Høyskolen i Volda/ IT University of Copenhagen)
Helene Fellmann (Seksten-treogtyve AS)
Øystein Bjørke Olsen (KoRus-Øst)
Kristin Markussen (Hyperion/N4F)
Jonny Engebø (Lotteritilsynet)
Alf Henrik Nordby (Norsk Spill og Multimedia forening)

 

Mandat for arbeidsgruppen

  • Innhente og systematisere tilgjengelig nasjonal og internasjonal kunnskap om problemskapende bruk av nettspill/online rolle- og strategispill. Dette skal omfatte både mediefaglige og helsefaglige perspektiver.

  • Komme med forslag til hvordan de avsatte midlene fra Norsk Tipping (totalt 700 000) til forskning skal benyttes. Gruppen skal også komme med forslag til hvordan fremtidige avsetninger til forskning på feltet kan organiseres og finansieres.

  • Kartlegge eksisterende tilbud innen informasjon, forebygging og behandling i forhold til problemskapende bruk av nettspill/online rolle- og strategispill.

  • Komme med forslag til forebyggende tiltak og informasjonstiltak og behandling i forhold til problemskapende bruk av nettspill/ online rolle- og strategispill.