Miljøverndepartementet

Handsaming av klagar vedrørande kvotejakt på gaupe

Pressemelding   •   feb 01, 2011 15:59 CET

Kvotejakta på gaupe starta i dag, 1. februar, og varer til 31. mars. Miljøverndepartementet har handsama klagar vedrørande kvotejakta på gaupe i fire rovviltregionar; region 2 (Sør-Noreg), region 4 (Oslo, Akershus og Østfold), region 5 (Hedmark) og region 6 (Midt-Noreg). Departementet har ikkje overprøvd nokon av rovviltnemnda.

For meir informasjon om kvotestorleik og kvotejakta, sjå Direktoratet for naturforvaltning sine sider:  http://www.rovviltportalen.no/content/500041376/Kan-felle-166-gauper-under-kvotejakta