Autogear AS

Har du ikke elektronisk kjørebok? Da kan det bli rødt lys for grønne skilter!

Pressemelding   •   nov 21, 2016 13:10 CET

Fra 1. januar 2016 er det åpnet for at privat kjøring med yrkesbiler på grønne skilter kan belastes den ansatte på kilometerbasis. Skal man ha denne muligheten i 2017 kreves en elektronisk kjørebok, som må være på plass i bilen senest 31. desember.

Reglene for fordelsberegning av yrkesbil (bil med grønne skilter) ble endret fra og med 2016.

- Skattepliktig fordel av bruk av yrkesbil kan beregnes etter to forskjellige modeller, «sjablonmodellen» og «individuell verdsettelse». Sjablonmodellen betyr at man fordelsbeskatter den ansatte basert på bilens listepris. Individuell verdsettelse betyr at den ansatte fordelsbeskattes basert på faktisk bruk. Dette gir ansatte mulighet til å kjøre biler med grønne skilter på private turer, etter en fast sats for kjøregodtgjørelse, sier daglig leder i Autogear, Annar Bøhn.

Her kan du se hva de forskjellige modellene innebærer.

Individuell verdsettelse Sjablonmodellen
 • Ansatte skattlegges per kilometer kjørt privat
 • Satsen er på 3,40 kr per km
 • Private kilometer er all privat kjøring, samt kjøring mellom hjem og arbeidssted.
 • Ansatte fordelsbeskattes basert på bilens listepris
 • Bilens listepris reduseres med et bunnfradrag på 50%, opptil 150.000 kr
 • På nedjustert listepris benyttes satser etter sjablonreglene:
 • 30% av listepris inntil 293.200 kroner
 • 20% av overskytende listepris
 • Hvis bilen er 3 år eller eldre i inntektsåret, reduseres listeprisen med ytterligere 25% før inntektstillegg beregnes.

 • Autogear er et norsk selskap som spesialiserer seg på elektroniske kjørebøker.

  - Man velger metode for et år av gangen. Om man vil benytte seg av individuell verdsettelse er elektronisk kjørebok pålagt for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon. Den elektroniske kjøreboken må våre installert innen utgangen av 2016 for at individuell verdsettelse skal kunne benyttes i 2017. Individuell verdsettelse gir en fleksibilitet som både arbeidstakere og arbeidsgivere setter pris på, fortsetter Bøhn.

  - Det er vår oppfatning at mange ikke kjenner til muligheten som ble innført i 2016. Hva man bør velge varierer ut fra bruken av bilene. Som en tommelfingerregel kan man likevel si at det lønner seg å velge individuell verdsettelse, dersom bilen hovedsakelig brukes i jobbsammenheng, avslutter han.

  For mer informasjon, vennligst kontakt:

  Annar Bøhn, daglig leder i Autogear, annar.bohn@autogear.no, tlf. 976 60 299. 

  Autogear er et norsk teknologiselskap som spesialiserer seg på elektronisk kjørebok og kjøregodtgjørelse. Vi hjelper bedrifter og folk som bruker bil i jobben med å få enkel tilgang på informasjon. Autogear elektronisk kjørebok ble lansert i 2006, og har siden den gang utviklet seg i takt med teknologi og behov. Produktene har alltid vært laget for å tilfredsstille alle krav til offentlig godkjent kjørebok. Autogear er et beskyttet varemerke.