OsloMet

Har høyere utdanning kvaliteten samfunnet trenger?

Pressemelding   •   mai 30, 2016 12:13 CEST

Hva kan kunnskapsinstitusjonene selv gjøre for å heve kvaliteten, og hvilke politiske endringer må gjøres? Og bør vi høre mer på de som faktisk underviser og forsker? HiOA inviterer til Kunnskapskonferansen 2016.

- Vår viktigste jobb er å utdanne gode profesjonsutøvere som samfunnet har avgjørende behov for. For å styrke kvaliteten på våre utdanninger, trenger vi enda bedre rammevilkår for våre forskningsbaserte utdanninger, sier rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Han mener at regjeringen må legge stor vekt på like betingelser for hele universitets- og høgskolesektoren i arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

- Kom på Kunnskapskonferansen på HiOA 2. juni og ta del i debatten, sier Rice.

På årets kunnskapskonferanse setter HiOA kvalitet i høyere utdanning og forskning på dagsorden. Les mer på www.kunnskapskonferansen.no.

Utdanning og forskning av høy kvalitet er avgjørende for å sikre velferdsstaten og Norges fremtid, men hvordan skal universiteter og høgskoler klare å levere god kvalitet innenfor dagens økonomiske rammer, styringsmodell og effektivitetskrav?

Hva kreves av dem som skal lede utdanningsinstitusjonene inn i framtida?

Det er noen av spørsmålene vi stiller når Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til årets kunnskapskonferanse.

Kunnskap for å ruste Norge til en ny tid

På konferansen vil blant annet Christine B. Meyer, direktør i SSB og medlem av produktivitetskommisjonen, holde et foredrag om kommisjonens anbefalinger for høyere utdanning og forskning.

Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, stiller spørsmålet: Hvordan kan utdanningsinstitusjonene redde velferdsstaten og sikre Norges fremtid?

I tillegg vil en rekke andre foredragsholdere belyse temaet kvalitet i utdanning og forskning.

Tid og sted

Kunnskapskonferansen har blitt en møteplass for kunnskaps-Norge, arbeidslivet, organisasjoner og politikere.

Se hele programmet

Pressen er hjertelig velkommen!

Tid: 2. juni 2016, kl. 12.00-16.00

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, Athene 1 og 2

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med ca. 16 000 studenter og over 1850 tilsatte.