Helse- og omsorgsdepartementet

Har ikke konkludert om heroin

Pressemelding   •   feb 21, 2010 22:47 CET

– Regjeringen har ikke konkludert i spørsmålet om heroinassistert rusbehandling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, og understreker at Stoltenberg-utvalget står helt fritt i sin jobb og sine konklusjoner.

– Jeg har blitt spurt om jeg blir den neste helseministeren som kommer til å dele ut gratis heroin, og det har jeg svart på. Men jeg vil understreke at regjeringen ikke har konkludert i denne saken. Stoltenberg-utvalget står fritt til å trekke sine konklusjoner – og skal også se på en lang rekke andre virkemidler i rusomsorgen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Strøm-Erichsen har overfor Bergensavisen uttrykt skepsis til bruk av heroin i behandling av rusavhengige, uten å trekke konklusjoner.

– Jeg vil understreke at jeg er svært opptatt av at de tyngste rusmisbrukerne skal få et så godt behandlingstilbud som mulig, sier helse- og omsorgsministeren.

Regjeringen oppnevnte i fjor et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp.

Utvalget, som ledes av Thorvald Stoltenberg, skal også vurdere om heroinstøttet behandling kan være en del av tilbudet. Utvalget skal levere sine anbefalinger i løpet av sommeren.

– Når utvalgets innstilling foreligger, vil regjeringen ta endelig stilling til forslagene utvalget kommer med, sier Strøm-Erichsen.