Statens forurensningstilsyn

Har kontrollert interkommunal beredskap mot akutt forurensning

Pressemelding   •   des 18, 2009 11:41 CET

SFT har kontrollert de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning i Telemark og Vestfold. Vi har sjekket hvordan de håndterte den første fasen av oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av skipet ”Full City” i sommer.
Les mer: http://www.sft.no/no/Aktuelt/Nyheter/2009/Desember-2009/Har-kontrollert-interkommunal-beredskap-mot-akutt-forurensning

Strammer inn på dispensasjoner fra deponiforbudet
For å stoppe store utslipp av klimagasser fra avfallsdeponiene, er det fra i sommer forbudt å deponere nedbrytbart avfall. SFT vil at unntak fra forbudet bare skal gis i helt spesielle tilfeller. Vi har derfor strammet inn på dispensasjoner gitt av Fylkesmannen.
Les mer: http://www.sft.no/no/Aktuelt/Nyheter/2009/Desember-2009/Strammer-inn-pa-dispensasjoner-fra-deponiforbudet

Høringer og kunngjøringer
- Statoil ASA har søkt om endring i utslippstillatelse for boreaktiviteter på Morvinfeltet:
http://www.sft.no/no/Aktuelt/Horinger-og-kunngjoringer/2009/Statoil-ASA-Morvinfeltet
- Hammerfest havn har laget forslag til utredningsprogram for omlasting i Sørøysundet:
http://www.sft.no/no/Aktuelt/Horinger-og-kunngjoringer/2009/Hammerfest-havn

SFTs nyhetsliste
- Dette er en e-post om de siste nyhetene på nettstedet til Statens forurensningstilsyn (SFT): http://www.sft.no
- Du kan melde deg av denne nyhetslisten på nettadressen: http://www.sft.no/nyhetsbrev
- Kompenser for dine klimagassutslipp ved å kjøpe klimakvoter: http://www.sft.no/co2
- Informasjon om miljøets tilstand og utvikling finner du på Miljøstatus i Norge: http://www.miljostatus.no