Mattilsynet gammel

Harepest i Vest-Agder fylke

Pressemelding   •   nov 18, 2010 17:09 CET

Det er bekreftet to tilfeller av harepest i hare i Vest-Agder fylke. Ett tilfelle i Åseral kommune 18.oktober og ett tilfelle i Kvinesdal kommune 7.november i år. Bakterien er smittsom. Mennesker kan bli smittet ved kontakt med sjuke harer eller ved å drikke vann som er infisert med bakterien. Derfor er det svært viktig å unngå berøring av døde harer eller harer som bærer preg av å være syke. Folk som er smittet behandles med antibiotika.

Harepest kalles også lemenpest eller tularemi. Her i landet blir sjukdommen diagnostisert sporadisk hos hare. Tularemi opptrer oftest i sommerhalvåret, og forekomsten varierer fra år til år. Tidligere i år er det funnet smittet hare i Luster kommune i Sogn og Fjordane og i Elverum i Hedmark.

For å unngå smitte til mennesker må en være forsiktig med å håndtere døde eller sjuke harer eller smågnagere, og være oppmerksom på mulig forurensning av vannkilder. Jegere bør ikke håndtere harer som virker sjuke og som er fanget av jakthund under los. Slike harer vil ofte være svekket, og en mulig årsak kan være harepest. Friske harer skal normalt ikke kunne innhentes av jakthunder.

Symptomer
Sykdomsbildet varierer avhengig av smittemåten. Ved smitte via drikkevann er de vanligste symptomene forstørrede lymfeknuter på halsen, mens det ved direkte kontakt med smittede dyr er vanligst å få betente sår på hendene. Det finnes antibiotika med god effekt på sykdommen. Det finnes ingen vaksine.

Personer som er usikre på om de er smittet eller ikke, bør kontakte sin fastlege.

Unngå ukokt vann fra bekker
Harepest forårsakes av en bakterie ved navn Francisella tularensis. Bakterien overlever både kjøletemperatur og frysing, men dør ved varmebehandling. Jegere og turgåere som drikker ukokt vann, bør derfor unngå å ta vannet fra små bekker. Vann fra elver eller innsjøer utgjør liten risiko i denne sammenheng pga stor fortynning.

Den viktigste smittekilden for harepest er smågnagere, bever, ekorn, rotte og lemen. Utbrudd av harepest forekommer hver høst, og forekomsten øker i år med mye smågnagere. Vann fra for eksempel bekker og brønner vil kunne representere en smitterisiko fordi vannet kan inneholde døde smågnagere

Kontaktperson i Mattilsynet:
Bjarne Aasland ved distriktskontoret for Vest-Agder
Tlf: 38146727, mobil: 90723591