Grønn Ungdom

- Hastverk er makkverk

Pressemelding   •   jun 18, 2013 11:14 CEST

- Regjeringen er mer opptatt av å få tidlig sommerferie enn å føre en ansvarlig klimapolitikk, sier talsperson for Grønn Ungdom, Hallvard Surlien, om åpningen av Barentshavet Sørøst.

Onsdag 19. juni vedtar Stortinget å åpne Barentshavet Sørøst for olje- og gassvirksomhet. Dette er det største havområdet som blir åpnet på 20 år.

Hastverk

- Stortinget burde lytte til miljøbevegelsen og eksperter i stedet for oljelobbyen, sier Surlien.

En samlet miljøbevegelse har oppfordret Stortinget til å avvise forslaget om åpning av Barentshavet sørøst. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har advart mot hastverket, og sådd tvil i det faglige grunnlaget for besluttningen om åpning. Klif har pekt på stor kunnskapsmangel hva gjelder effekter av olje i arktiske strøk. Oljesøl vil være en ytterligere påkjenning for et økosystem som allerede er under press.

Uoverstemmelig med klimapolitikk

Olje og gass i Barentshavet Sørøst vil kunne føre til 800 millioner tonn CO2-utslipp, noe som tilsvarer 16 ganger Norges årlige klimautslipp.

- Å åpne et så stort felt i et sårbart område er stikk i strid med en ansvarlig energipolitikk, for ikke å snakke en ambisisøs klimapolitikk. Dette vedtaket beviser at Miljøpatiet De Grønne trengs i energi- og klimadebatten på Stortinget, sier Surlien.

- Det er på tide å starte fornybareventyret. Det er det som er det ekte eventyret. Olje i Barentshavet Sørøst har ingen lykkelig slutt, avslutter Surlien.


Om Grønn Ungdom

Grønn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, med bærekraftig produksjon og langsiktig tenkning.