Havila Shipping

Havila Shipping ASA - Innkalling til obligasjonseiermøte - forslagtil endring i låneavtalen til en av selskapets uteståendeobligasjoner

Pressemelding   •   des 11, 2009 13:54 CET

Havila Shipping ASA inviterer til obligasjonseiermøte den 22.
desember 2009, med det formål å endre en av betingelsene i låneavtale
som refererer seg til ISIN: NO 001 0534563, Senior Unsecured Callable
Bond 2009/2012.

Det henvises til innkalling til møte med obligasjonseierne for
nærmere informasjon om de foreslåtte endringer. Obligasjonseiere som
representerer ca. 40% av det utstående volum har gitt pre-aksept av
forslaget

Havila Shipping ASA har engasjert Arctic Securities ASA som
finansiell rådgiver i forbindelse med forslaget. Obligasjonseierne
kan kontakte Per-Håvard Martinsen på tel: +47 21 01 32 65 ved
eventuelle spørsmål

Kontaktdetaljer, Havila Shipping ASA
Administrerende Direktør Tel: +47 909 35722
Finansdirektør Tel: +47 909 87706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

Source: Millistream