Havila Shipping

Havila Shipping ASA - Obligasjonseiermøte – Justert endring vedtatt

Pressemelding   •   des 23, 2009 09:32 CET

Havila Shipping ASA avholdt obligasjonseiermøte i dag den 22. desember 2009, med
det formål å endre en av betingelsene i låneavtale som refererer seg til ISIN:
NO 001 0534563, Senior Unsecured Callable Bond 2009/2012.

Den justerte endringen ble vedtatt under forutsetning av styregodkjennelse i
Havila Shipping ASA.

Kontaktdetaljer, Havila Shipping ASA
Administrerende Direktør    Tel: +47 909 35722
Finansdirektør                     Tel: +47 909 87706


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1366583]

Source: Millistream / Hug