Havila Shipping

Havila Shipping - Presentasjon av 4. kvartal/foreløpig regnskap 2009

Pressemelding   •   jan 25, 2010 11:35 CET

Havila Shipping ASA presenterer regnskap for 4. kvartal/foreløpig regnskap for
2009

Torsdag 28. januar kl 09 00

Stedet er Rederiforbundet

Rådhusgaten 25, Oslo, 7. Etasje

Presentasjonen holdes av adm dir Njål Sævik og finansdirektør Arne Johan Dale

Påmelding til: ajd@havila.no<mailto:ajd@havila.no>

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1376604]

Source: Millistream / Hug