Statistisk sentralbyrå SSB

Havnestatistikk, 3. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 12, 2010 09:03 CET

Færre reisende med utenlandsfergene

Det var 220 000 eller 10 prosent færre passasjerer som reiste med utenlandsfergene i 3. kvartal 2009 enn i samme kvartal i 2008. Det ble også fraktet færre busser, personbiler og motorsykler.

I 3. kvartal 2009 var det litt over 2 millioner reisende med utenlandsfergene til og fra norske havner. Det var flest reisende fra/til Oslo og Kristiansand havn med henholdsvis 750 000 og 500 000 passasjerer. For Oslo havn var dette en økning på 4,0 prosent, og for Kristiansand havn en nedgang på 13,4 prosent i forhold til samme periode i 2008. Transporten av personbiler, motorsykler og medfølgende tilhengere/campingvogner viste den samme utviklingen som passasjertransporten.

Nedgang i total godsmengde ved de største havnene

I alt ble det losset og lastet 40,6 millioner tonn gods i de største norske havnene i 3. kvartal 2009. Dette var 3,1 millioner, eller 7,1 prosent, mindre enn i samme periode i 2008. Våt bulk-transporten hadde derimot en økning på nær 0,7 millioner tonn, eller 3,4 prosent, fra 3. kvartal 2008 til samme kvartal i 2009. Bergen og Omland havnevesen, som var den største våt bulk-havnen, hadde en økning på 1,3 millioner tonn, eller 10,5 prosent i samme periode. 65 prosent av godsmengden ble fraktet mellom Norge og utlandet.

Mindre transport av tørr bulk

Totalt ble det transportert 13,4 millioner tonn tørr bulk i 3. kvartal 2009. Dette var 1,9 millioner tonn, eller 12,2 prosent, mindre sammenlignet med 3. kvartal 2008. Narvik havn stod for 29,0 prosent av all tørr bulk-transport i 3. kvartal 2009 med 3,9 millioner tonn, en nedgang på 5,4 prosent i forhold til samme periode i 2008.

Færre anløp

I løpet av 3. kvartal 2009 var det nesten 2 000 færre anløp i norske havner enn i 3. kvartal 2008. Ferger i internasjonal trafikk hadde 700 færre anløp enn i samme periode i 2008.

Nedgang i trafikken med Hurtigruten

I 3. kvartal 2009 reiste 152 000 passasjerer med Hurtigruten. Dette var en nedgang på 16 000 passasjerer, tilsvarende 9,5 prosent, sammenlignet med samme kvartal i 2008. Alle månedene i 3. kvartal 2009 hadde mindre trafikk enn i samme kvartal 2008. Størst nedgang var det på sørgående rute i september. 54 prosent av passasjerene reiste med nordgående rute.

Våt bulk og tørr bulk

Våt bulk er olje og andre flytende produkter.

Tørr bulk er korn, kull, malm med mer, det vil si ikke flytende produkter.

TEU-container

Tjue fots container

Tabeller http://www.ssb.no/havn/