HBM

HBM videreutvikler optisk måleteknologi

Pressemelding   •   aug 10, 2015 10:41 CEST

Verdens eneste leverandør av den totale optiske målekjeden

HBM utvider nå sin produktportefølje for optisk måleteknologi. Produktene brukes primært til strukturell testing og til utvikling av materialer med lett vekt, hvor det forekommer økt strekkbelastning og et stort antall lastvekslinger. Fordelene inkluderer redusert system-nedetid, høy grad av stabilitet og kompakte dimensjoner på måleutstyret.

Etter oppkjøpet av det portugisiske selskapet Fibersensing S.A. i 2014, en spesialist på optisk utstyr, kan HBM nå jobbe enda mer intensivt med å utvikle optisk måleteknologi. Det nye fokuset gjør HBM til verdens eneste leverandør av hele den optiske målekjeden, som inkluderer fiberoptiske Bragg-sensorer som strekklapper, strekkbelastnings-, temperatur- og tiltsensorer, akselerometere og interrogatorer som kan kobles opp til alle standard datamaskiner via TCP/IP ved hjelp av et Ethernet-grensesnitt.

Lettvektsmaterialer brukes i stadig større grad innen transport- og byggsektoren, maskinteknikk og kraftindustrien. Optisk måleteknologi har kompakte, geometriske dimensjoner og høy målestabilitet, og byr dermed på mange fordeler ved materialtesting med økt strekkbelastning og et stort antall lastvekslinger. I motsetning til elektriske strekklapper byr optiske sensorer på immunitet mot slik påvirkning, og er også førstevalget ved bruk under forhold med sterk elektromagnetisk interferens.

System-nedetid reduseres også betraktelig takket være ekstremt høy stabilitet og lang levetid for de optiske målekjedene, i tillegg til de andre fordelene nevnt ovenfor, for eksempel ved testing av rotorvinger på vindturbiner. Ekstern kraftforsyning, som i enkelte tilfeller er påkrevd av sikkerhetsmessige årsaker, hører også fortiden til.

– Fiberoptiske sensorer gir oss mange nye muligheter, spesielt i situasjoner som krever bruk av lange kabler som ved vindapplikasjoner, broer og tunneler, og applikasjoner hvor det er en eksplosjonsrisiko. At vi som eneste leverandør i verden kan levere hele den optiske målekjeden gjør oss ekstremt godt rustet til å bistå våre kunder med alle utfordringer de måtte møte, sier Bjarne Hauge, HBM Norge.

HBM Nordic Project Engineering, et lokalt team med teknikere spesialisert på installasjon av sensorer og strekklapper, er tilgjengelige for å bistå kunder i Sverige, Norge, Danmark og Finland. I tillegg til service på hele målekjeden – fra profesjonelle installasjoner til pålitelige måleresultater – tilbyr det nordiske temaet også strukturell helseovervåkning med optiske måleløsninger basert på Fiber Bragg Grating-teknologi fra HBM FiberSensing.

Presskontakt HBM Norge: Bjarne Hauge
Tel: 483 00 700, E-post :bjarne.hauge@hbm.com

Presskontakt Navigator Kommunikasjon: Anette Jamtvedt
Tel: 938 56 352, E-post:anette@navigator.no

Om HBM

HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik) er teknologi- og markedsleder innenfor veie-, test- og måleteknikk. Selskapet ble grunnlagt i Tyskland i 1950 og i dag omfatter HBMs produktsortiment løsninger for hele målekjeden, fra virtuelle til fysiske tester. HBM har produksjonsanlegg i Tyskland, USA og Kina, og er representert i over 80 land verden over. I Norden har HBM kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og har velkjente kunder innenfor bil-, elektronikk-, prosess- og næringsmiddelindustrien, samt offshore, kraft- og energisektoren. Les mer på www.hbm.com