NKS Nettstudier

Hege Klungrehaug: Arbeidslivet etter endt MBA

Pressemelding   •   mai 02, 2014 13:21 CEST

Etter endt bachelorgrad i samfunnsøkonomi, var lysten og iveren stor etter å studere videre. Jeg begynte på en mastergrad i Internasjonal Ledelse hvor jeg fullførte ett år, men mangelen på økonomisk tyngde gjorde at jeg ønsket noe mer. Jeg valgte en MBA via NKS og Heriot-Watt University grunnet den store fleksibiliteten, den store friheten, og det faktum at jeg kunne legge opp løpet som jeg selv ville.

Jeg valgte å ta en MBA over 12 måneder, med løpende eksamener fra mars til desember. Jeg ville forsøke å fullføre fag og eksamener uten å delta på samlinger, og å lese helt på egenhånd fungerte overraskende bra for meg. Jeg visste på forhånd at jeg hadde selvdisiplin og leste godt alene, men dersom man foretrekker undervisning eller samarbeid i grupper er nok undervisningsopplegget å anbefale. Skolens nettsider gav meg god innsikt i tidligere eksamensoppgaver og hva jeg kunne forvente, og pensumlitteraturen var sammenhengene, strukturert og godt skrevet.

Jeg fordelte fagene utover hele året, og tok eksamener i hver av periodene mars, juni, august, desember. Da jeg ikke benyttet meg av undervisningstilbudet var valgfriheten stor hva gjaldt hvilke fag jeg tok når, så jeg mikset sammen emner som i mine øyne var enkle og vanskelige. Skolen kommer også med en anbefaling om i hvilken rekkefølge en bør ta fagene, og dette er lurt å ta hensyn til da noen fag bygger på andre.

Det bør også nevnes at jeg begynte på en MBA uten tidligere relevant arbeidserfaring, til tross for at dette anbefales. Jeg så muligheten til å studere noe rettet mot hva jeg senere ønsket å jobbe med, og startet som sådan med blanke ark. Jeg hadde derimot hatt deltidsjobber og jobbet med en rekke ulike bedriftscases i løpet av bachelorgraden, slik at jeg likevel kunne relatere dette til pensumlitteraturen.

Da siste eksamensoppgave var levert begynte jobbsøkingen, og jeg var utvilsomt spent på hvordan arbeidsmarkedet ville ta imot min CV som helt nyutdannet. Og det skulle vise seg at jobbsøkeropplevelsen ble utelukkende positiv!

Etter intervjurunder i både offentlig og privat sektor, er jeg i dag ansatt hos en Microsoft-partner. I min nåværende rolle som Business Consultant jobber jeg ute hos kunder med å kartlegge og gjennomføre implementering av ERP-løsninger (Enterprise Resource Planning). I tillegg til å sette opp et IT-system, innebærer det også å tilrettelegge bedrifters prosesser og arbeidsmåter.

IMG_3979

En MBA har gitt meg god faglig bredde, som har kommet godt med i nåværende jobb. Både arbeidsgiver og våre kunder krever at jeg har forståelse og innsikt i en rekke funksjoner og prosesser som foregår i en bedrift for å kunne levere en komplett ERP-løsning – og fag som «project management» og «strategic planning» har også gitt meg grunnlag for å kunne arbeide i ulike prosjekter og forstå ulike bedrifters strategier og tankesett.

Jeg sitter igjen med et godt inntrykk av min studieopplevelse hos NKS og Heriot-Watt University. Studiene er godt arrangert og tilrettelagt, jeg har fått god hjelp når jeg har hatt spørsmål – og min fullførte mastergrad har blitt tatt godt imot i arbeidsmarkedet.


NKS ble etablert i 1914 av Ernst G. Mortensen. I løpet av nesten 100 år har mer enn tre millioner nordmenn tatt utdanning via NKS. NKS samarbeider med en rekke høyskoler og tilbyr sammen med dem et bredt spekter av høyskolestudier på nett. 

Studentene får vitnemålet sitt fra samarbeidende høyskole. I tillegg finnes et godt tilbud innen yrkesrettet utdanning. 

For mer informasjon, kontakt: Markedssjef Cecilie Bryner  - mob 97090996