Bergen lufthavn, Flesland

Helikopterstyrt i Hordaland

Pressemelding   •   apr 29, 2016 13:55 CEST

Avinor har fått bekreftet at en alvorlig hendelse med helikopter har funnet sted ved Turøy i Hordaland.

Bergen lufthavn Flesland har satt krisestab og er i full beredskap.

Politiet leder redningsarbeidet sammen med Hovedredningssentralen, og Avinor bistår nødetatene ved behov.

Pårørendesenter er opprettet på Scandic Kokstad hotell. Pårørendenummer 800 500 20.

For mer informasjon henviser Avinor til Politiet.

Denne meldingen vil bli oppdatert så fort vi har mer informasjon.

Flytrafikken ved Bergen lufthavn Flesland går som normalt, all helikoptertrafikk er innstilt.

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.