Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren besøker Hallingdal

Pressemelding   •   sep 23, 2010 09:47 CEST

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøker fredag 24. september Hallingdal.

Program
Sted: Torpomoen.

10.00 Orientering om og offisiell åpning av prosjektet ”Livreddere i Hallingdal”, et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Hallingdal, regionrådet for Hallingdal og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Det nyskapende prosjektet har som mål at 40 prosent av folk mellom 13-66 år (mer enn 5.000 personer) skal ha lært førstehjelp i løpet av en treårsperiode, for å gi økt trygghet til innbyggerne i distriktsnorge og i det som er en av Norges største reiselivsregioner. Hvert år får ca. 2.500 nordmenn hjertestans utenfor sykehusene. Mange liv kunne vært reddet hvis flere kunne førstehjelp.

11.00 Orientering om forprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter.

11.40 Innlegg ved helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om samhandlingsreformen for Regionrådet for Hallingdal og Vestre Viken HF.

Sted: Ål.
13.10 Besøk ved Hallingdal sjukestugu. Orientering om drift av desentralisert spesialisthelsetjeneste i 30 år. Utfordringer i psykiatrien og rusbehandlingen. Pasientens rolle i behandlingsforløpet. Forskning i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Besøket er åpent for media.