Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren besøker Telemark og Agder

Pressemelding   •   nov 30, 2010 10:34 CET

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøker tirsdag 30. november Notodden, Skien, Arendal og Kristiansand.

Program:
Kl. 09.00: Besøk ved Notodden DPS, 2. etasje i voksenpsykiatrisk poliklinikk. Tema psykiatri. Orientering om prosjektet brobyggeren og brobyggerteateret. Utfordringene til de distriktspsykiatriske sentrene i forbindelse med samhandlingsreformen. Møte med pasienter. Avslutning i stille rom.

Kl. 11.00: Besøk ved Betnien Hospital i Skien, med tema pasientsikkerhet, datastyrt legemiddelhåndtering og innovasjon. Demonstrasjon av elektronisk medisinskap, som skal kvalitetssikre medisinhåndtering til pasienter. Demonstrasjon av GoTreat It, der pasienten selv registrerer sin sykdomsaktivitet. Resultatene av dette settes sammen med andre medisinske date til visuelt bilde av som viser grad av remisjon, sett i forhold til behandling. Systemet brukes som dokumentasjon og kvalitetssikring av behandling.
Orientering om studie ved revmakirurgisk avdeling der det utvikles et IT-basert system som sikrer at riktig kneprotese benyttes til pasienten, og det lages mal som sikrer at protesen festes korrekt i forhold til den enkelte pasient.

Kl. 14.00: Besøk ved Arendal sykehus. Omvisning ved PCI-senteret. Besøk på barneavdeling, pasienthotell og dagkirurgi. Samtale med ansatte og ordfører.

Kl. 16.15: Besøk ved Kristiansand sykehus. Presentasjon av Senter for kreftbehandling. Omvisning på stråleterapienhet og kreftpoliklinikk. Orientering om desentralisert strålebehandling, behandlingskvalitet og frivillige medarbeideres innsats. Omvisning på lindrende enhet, og samtale med pasienter og frivillige.

Det er satt av tid til media ved hvert av programpunktene.