Forum for offentlige anskaffelser

Helse Sør-Øst Til felts mot korrupsjon – innkjøp viktig nøkkel

Pressemelding   •   mai 16, 2014 20:55 CEST

Helse Sør-Øst går nå i gang med å utvikle et antikorrupsjonsprogram, som skal gjøres gjeldende i alle Helse Sør-Østs helseforetak fra neste år. Arbeidet med programmet bygger bl.a. på det regionale helseforetakets gjeldende strategiplan for innkjøp og logistikk. Innkjøpskompetansen får en sentral rolle i utvikling av programmet, som er en videreføring av de avtalene for etisk samvirke som allerede er etablert med legemiddelprodusentene og leverandørindustrien for øvrig.

Det skal lages håndbok og ytterligere utvikles enkelte verktøy. Gjennom oppdragsdokumentene januar 2015 blir det enkelte helseforetak pålagt å ta programmet i bruk og rapportere. Arbeidet med å utvikle antikorrupsjonsprogrammet skal gjøres i et prosjekt med deltagere fra alle helseforetakene i Helse Sør-Øst samt Sykehuspartner og det regionale foretaket. Prosjektet skal igangsette handlingsplaner basert på strategiplanen for innkjøp og logistikk 2013-2016. Det skal være juridisk kompetanse, innkjøperkompetanse og annen fagkompetanse i arbeidsgruppen. Arbeidet skal støtte seg til et arbeid utført av Transparency International Norge i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS) som gjennom prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren» har utviklet både en håndbok og antikorrupsjonsprogrammer til bruk i norske kommuner.

Skreddersøm

Programmet skal skreddersys for utfordringer knyttet til spesialisthelsetjenesten og målet med programmet er å redusere risiko for omdømmetap og korrupsjon, i tillegg tileventuelle følger for virksomheten dersom hendelser skulle oppstå. Programmet skal som minimum innehold områder som verdier, holdninger og kultur, etisk regelverk, risikoanalyser, kontrollsystem (egenkontroll og internkontroll), strategi for anskaffelser, varslingsrutiner og aktiviteter for å implementere programmet.

Det regionale helseforetaket har allerede etiske retningslinjer. Blant annet er det utviklet en verktøykasse med e-læringskurs, dilemmasamlinger, brosjyrer og kurs for å sikre at alle medarbeidrne har fått kjennskap til retningslinjene. Foretaksgruppen har også avtale med Legemiddelindustrien for å sikre godt samarbeid mellom helsepersonell og leverandører basert på faglighet og etikk. og at tillit og troverdighet bygges gjennom etisk samhandling, åpenhet og nøkternhet. Tilsvarende avtale er inngått med Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Det er også her utviklet flere verktøy for å øke kunnskapen i helseforetakene om disse avtalene. I strategiplanen for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst 2013-2016 satses det særlig på arbeid mot korrupsjon og mislighold i den nye strategiperioden.

Felles tilnærming

Arbeidet som ble gjort for å nedfelle de reviderte etiske retningslinjene var ikke obligatorisk for helseforetakene. Det anbefales nå en felles tilnærming og plattform for i større grad sikre at Helse Sør-Øst har god styring på risiko for korrupsjon og mislighold.


Les mer... http://foa.no/blog/files/6be2be6153316887afc76ecd8876d565-519.html#.U3Ze5l7Cnlo