Helsedirektoratet

Helsefaglig kunnskap ved vurdering av forsvarlighet i tilsynssaker

Pressemelding   •   des 18, 2009 14:46 CET

Statens helsetilsyn har mottatt spørsmål om hvordan vi forholder oss til bruk av helsefaglig kunnskap ved vurderingen av forsvarlighet i tilsynssaker. '    
De vesentlige elementene som har betydning for vår samlede vurdering av forsvarliget blir kort omtalt i dette notatet som er en del av vår interne, styrende dokumentasjon

Utredning og vurdering av faglig forsvarlighet i klinisk praksis (rev. 17. desember 2009-II)


For øvrig vises til Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Læring av feil og klagesaker og artikkel av Olav Molven i Lov og Rett om Statens helsetilsyns tilnærming til forsvarlighetskravet i helsepersonelloven