Oslo Medtech

Helseinkubatoren åpner i Forskningsparken 12. oktober og skal huse inntil 60 innovative gründere i helseindustrien.

Pressemelding   •   okt 04, 2016 16:52 CEST

Pressebrief – Åpning av Helseinkubator 12. oktober kl 17:00

Helseinkubatoren åpner i Medical Growth House i Forskningsparken 12. oktober og skal huse inntil 60 innovative gründere i helseindustrien.

Det er mange grunner til at innovasjon i helse vil lykkes i Norge. Vi har et helsesystem som er godt etablert og databaser/register som få andre land kan vise til. I tillegg har vi en befolkning som er villig til å ta i bruk nye teknologi og metodikk. Det hjelper også at helse og velferd er et definert satsingsområde både i Norge og i EU.

For å nå målsetningene som er satt for Norge og EU må vi ha et miljø som kan gi næring til denne innovasjonen. Inkubatoren vil bidra med et pulserende miljø, nasjonale og internasjonale eksperter kombinert med erfaring og kunnskap fra gründerne som sitter i inkubatoren. Den vil bli et episenter for innovasjon i helsenæringen, lokalisert i Norge men med et internasjonalt fotavtrykk.

Bak inkubatoren står Inven2, Oslotech og Oslo Medtech, som også er de formelle eierne av inkubatoren. Siva, Oslo Kommune og Akershus Fylkeskommune har bidratt i konsept og oppstartsfase, og er sammen med Innovasjon Norge, Universitetet i Oslo m.fl viktige støttespillere i den videre prosessen. Inkubatoren ledes av et team med høy og variert kompetanse for å sikre utvikling og suksess. Den drives som non-profit og vil ikke ta noe eierskap i medlemsbedriftene.

Slik begrunner CEO Ole Kristian Hjelstuen fra Inven2 satsingen: "Oslo Medtech, OsloTech og Inven2 oppretter Helseinkubatoren som en viktig brikke i å bygge ny helsenæring. Det skjer svært mye helseforskning i området og det har begynt å komme mye ut av forskningen. Vi så at det var et hull i økosystemet og om økosystemet enda ikke er komplett, så var Helseinkubatoren den viktigste brikken som manglet. Helseinkubatoren vil bringe nystartede helseselskaper sammen og øke sjansene for at de lykkes."

Helseinkubatoren vil vise sin virkelige drakt og avsløre sitt navn under den offisielle åpningen den 12. oktober i Medical Growth House i Forskningsparken. Den offisielle åpningen og avduking av inkubatorens virkelige navn vil bli foretatt av H.K.H. Kronprins Haakon.

Inkubatoren ledes av managing partner Erling Nordbø (970 56351/ enordb@gmail.com). For pressespørsmål, vennligst ta kontakt med kommunikasjonssjef Anita Moe Larsen i Oslo Medtech (416 06800/ aml@oslomedtech.no)

English version:

A Health Incubator is opening in Oslo Science Park on October 12th, making it a home for up to 60 prosperous entrepreneurs in the health industry.

There are several reasons why health innovation companies can succeed in Norway. We have systems and registers that no other country can provide, we have a solid health system and willingness to adapt new technology. In addition to that, health is defined as a focus area, in Norway and by the EU.

To reach the ambitions of EU and Norway, we need to have the eco system that will nurture this innovation. This incubator will provide resources and expertise, combined with the knowledge of all the entrepreneurs we can be the new business that Norway needs to continue growth. The incubator will be the hub of knowledge and innovation within healthcare, located in Norway but with international foot print.

The incubator is owned by Inven2, Oslotech and Oslo Medtech, while Siva has been the enabler and now holds a position on the board along with the owners). The incubator team of strong partners with different profiles will ensure the success and development. The incubator is a non-profit organization and takes no ownership in the member companies.

The Health Incubator will reveal the name and profile, when we open officially on October 12th at Oslo Science Park. The official opening and revealing the name will be conducted by His Royal Highness Crown Prince Haakon.

The incubator is managed by managing partner Erling Nordbø (phone: +47 970 56351/ enordb@gmail.com) Please contact if you want to know more.

Oslo Medtech works to facilitate close cooperation between the cluster participants, generating cooperation between medical technical industry and health care, initiating innovation processes, and contributing to the development of products and services in medical technology.

Oslo Medtech also include some of Norway’s most important research institutes and universities, various industrial development agencies, companies specializing in QA and standardization issues, as well as players from the venture capital and finance sector. Norway, together with the rest of the world, faces major health challenges related to the handling of an increasing aging population, large population diseases and dramatic cost increases in health care.