Nordens velferdssenter

Hemma med barnen – borta från arbetsmarknaden?

Pressemelding   •   aug 29, 2012 13:55 CEST

Välkommen till en debatt där nordiska ministrar förklarar respektive lands vägval och vilka konsekvenser det får för föräldrars ställning på arbetsmarknaden. Experter, aktörer inom området och intresseorganisationer kommer också att vara på plats.

Den nordiska välfärdspolitiken bygger traditionellt på tvåförsörjarmodellen som utgår från att både kvinnor och män kan vara yrkesaktiva parallellt med ett gott föräldraskap. Går detta att förena med bidrag för att vara hem med sina barn?

I Finland finns ett etablerat hemvårdsstöd. I Norge har man nyligen begränsat förmånen. I Island är det upp till kommunerna om de vill erbjuda stödet. I Sverige har vårdnadsbidraget aldrig slagit igenom stort. I Danmark finns forældreløn som inte heller utnyttjas i stor omfattning.

Tid: 30 oktober, 2012 kl. 12-14 Vi bjuder på lunchbuffé då det också finns tid att träffa politiker och sakkunniga.

Plats: Finska riksdagen, Helsingfors (Mannerheimvägen 30, rum Laki-Pykälä-Momentti)

Moderator: Heidi Finnilä, Samhällsredaktör och programledare för det nya finländska debatt programmet OBS debatt

Övriga inbjudna: Sophia Löfgren, ordförande för föreningen Makalösa föräldrar Juhana Vartiainen, tidigare chef vid svenska konjunkturinstitutet, nu överdirektör för VATT Minna Salmi, forskningsledare, Institutet för hälsa och välfärd, THL Elisabeth Rusdal, forbundsleder Norges Kvinne- og familieforbund Ann-Zofie Duvander, forskare medskribent i publikationen "Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries"

Arrangörer: Nordens Välfärdscenter och Norden i Fokus

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.