Mattilsynet gammel

Hendelser og utbrudd: dyresjukdommer Utbrudd av salmonella typhimurium i Sandnes i Rogaland

Pressemelding   •   jan 25, 2010 08:46 CET

Det er påvist salmonella i et dyrehold med gris i Sandnes kommune. Dyreholdet er båndlagt.

Mattilsynet fikk 18.01.2010 melding om at det var påvist salmonella typhimurium på en smågris som var avlivet og obdusert. Bakteriestammen er av multiresistent type. Det betyr at bakteriestammen er motstandsdyktig mot antibiotika.

Båndlegging
Besetningen har hatt sykdomsproblemer siden oktober, og ble båndlagt for svineinfluensa 21.10.2009 og for salmonella 18.01.10. Båndleggingen innebærer blant annet at dyreholdet blir holdt isolert. Det er dessuten forbudt å føre dyr inn og ut av dyreholdet. Samtlige dyr som skal sendes til slakt vil nå bli prøvetatt for salmonella, og kun friske dyr fra besetningen vil bli slaktet.

Mattilsynet har begynt å ta ut avføringsprøver av alle de andre dyra på gården. Det er levert smågris til tre andre besetninger de siste tre månedene. Disse er båndlagt og vil bli prøvetatt. 14. januar leverte bonden 13 voksne dyr til slakt. Slaktene er sporet opp, og kjøtt tatt i arrest.

Fakta Salmonella

  • Salmonellose er en zoonose, dvs. en sjukdom som kan smitte mellom dyr og mennesker. Det finnes over to tusen ulike varianter av salmonellabakterier. De fleste kan gi sjukdom hos mange arter, også hos mennesker.
  • Det vanligste symptomet er diaré. Av og til, og da i hovedsak hos sv ært unge, gamle eller svekka individ, kan sjukdommen opptre mer alvorlig, og i sjeldne tilfelle kan det forekomme dødsfall.
  • Friske smittebærere finnes både hos dyr og mennesker. Bakterien blir skilt ut med avføring. De viktigste måtene mennesker blir smitta på, er gjennom urein mat og vatn i tillegg til kontakt med infiserte dyr eller mennesker. I noen land er fôret viktig smittekilde for dyra.
  • Salmonella er en meldepliktig gruppe B sjukdom etter Matloven.

Kontaktpersoner i Mattilsynet
Odd Ivar Berget, distriktssjef, Distriktskontoret for Midt-Rogaland
Tlf: 51 68 56 10 Mob: 99243571