Mattilsynet gammel

Hendelser og utbrudd: smittestoffer i mat og vann Mattilsynet skal undersøke for Listeria i spesifiserte spiseklare produkter hos detaljist

Pressemelding   •   jan 18, 2010 16:37 CET

I løpet av 2010 skal det gjennomføres en studie i EUs medlemsland og Norge for å undersøke forekomsten av Listeria i spiseklare produkter.

Studien skal si noe om grunnivået av Listeria i disse produktene i EU under ett. Eventuelle overvåkningsprogram for Listeria vil følge senere. EU har hatt en økning av listeriose i de senere år og ønsker å undersøke nivået av Listeria i spiseklare produkter. Det er plukket ut tre produktgrupper:

 • Røkt og gravet fisk
 • Myk og halvmyk ost
 • Varmebehandlet kjøttprodukt
 • Hver måned vil det tas ut prøver av tre identiske fiskeprodukter, et osteprodukt og et kjøttprodukt i de fem største byene i Norge, totalt 300 prøver i løpet av 2010. Prøvene tas ut på detaljistnivå, først og fremst i butikk. Detaljister med størst omsetning og produkter med størst omsetning plukkes ut.

  Fiskeprøvene analyseres både på mottaksdato og ved holdbarhetsdatoens utløp, de andre produktgruppene analyseres bare ved holdbarhetsdatoens utløp.

  Alle land skal gjennomføre studien på samme måte for å få sammenlignbare data, jf. SANCO/5100/2009. Studien starter i januar 2010.

  Se SANCO/5100/2009 i eget vedlegg nederst på siden.

  Sluttrapporten fra Norge til EU vil offentliggjøres, denne vil ikke foreligge før i 2011. Resultatene fra undersøkelsene rapporteres fortløpende til aktuelt distriktskontor i Mattilsynet og følges opp som ved vanlige tilsynsprøver.

  Kontaktperson
  Catherine Signe Svindland, seksjon for animalsk mat, hovedkontoret, telefon 23 21 65 03

  Last ned: