Nyhetstips

Herdalssetra og Dale Gård 49/11 blir ny økotursimebedrift!

Pressemelding   •   des 21, 2009 14:49 CET

Herdalsetra og Dale Gård 49/11 ble nylig overrakt beviset om at de er ’Godkjent Norsk Økoturismebedrift’, og kan med dette føye seg inn i rekken av 14 sertifiserte Norske økoturismebedrifter.

- Vi er stolte over å bli tildelt dette prestisjetunge kvalitetsstempelet. Økoturisme beviset er bevisstgjørende og stiller daglige krav til hvordan en driver, sier det fornøyde ekteparet Åshild Dale og Jostein Sande som til daglig driver Herdalsetra og Dale Gård 49/11.  
- Å bli godkjent som økoturismebedrift er et kvalitetsstempel for disse småbedriftene som har tilfredstillt alle de 100 kravene i den nasjonale merkeordningen for økoturismebedrifter, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.
Bærekraftige tradisjoner
De lange og ubrutte trdadisjonene på Herdalsetra og Dale Gård 49/11 danner grunnlaget for reiselivsbedriften som ekteparet Åshild Dale og Jostein Sande har utviklet.

- Det var naturlig for oss å utvikle både landbruket og reiselivsbedriften så bærekraftig som mulig, og slik videreføre de bærekraftige tradisjonene som allerede har vært her i en år rekke, sier ekteparet Dale Sande.
På Herdalsetra og Dale Gård 49/11, som ligger flott til i verdensarvområdet Geiranger, blir besøkende invitert til en vandring i tid, lukt og smak. Her blir historie og tradisjoner formidlet til gjestene, som får mulighet til å møte dyrene på gården, prøve seg på tradisjonell ysting og smake lokal produsert mat både fra Herdalssetra og nærområdet.

Ekteparet har videreført tradisjonene innen melk- og kjøttforedling, og sammen med økologiske produkter basert på råvarer frå hage, skog og fjell tilbyr de et bredt slekter av smaksopplevelser.

Økende interesse for økoturisme
Innovasjon Norge har til nå godkjent 14 bedrifter i Norge. De ser svært positivt på den økende interessen rundt sertifiseringsordningen. Flere bedrifter er nå i gang med prosessen og ser på dette som en mulighet til å videreutvikle sitt særpreg i lokalmiljøet.

7 prinsipper for norsk økoturisme:
En norsk økoturismebedrift er:
natur og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.
Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar.
bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

Kontaktinformasjon:
Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge, telefon 22 00 29 04
E-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no
Audun Pettersen, avdelingsleder reiseliv, Innovasjon Norge, telefon 907 75 521
E-post: audun.pettersen@innovasjonnorge.no