Kongelig Norsk Automobilklub

- Hestekrefter er ikke skadelig for miljøet

Pressemelding   •   jul 08, 2013 16:25 CEST

Økt effekt gir ikke økt utslipp, og er dermed ikke skadelige for miljøet, hevder KNA. – Vi ønsker derfor å fjerne effektkomponenten fra engangsavgiften, sier administrerende direktør i KNA, Jan Johansen.

Engangsavgiften er avgiften som betales til staten ved kjøp av ny bil. Den består av tre komponenter som hver for seg er progressive; vekt-, effekt- og CO2-avgift. KNA aksepterer avgiften på vekt og CO2, men mener effektkomponenten bør fjernes.

- De siste årene har det skjedd en utvikling der drivstofforbruk, og dermed utslipp, ikke lenger er like avhengig av effekten på motoren. Dette gjør at miljøargumentet for å bruke effekt som grunnlag for differensiering av engangsavgiften svekkes. Norske veier krever minst samme motorkraft som veier ellers i Europa, og det er derfor ingen grunn for å fortsette undermotoriseringen av den norske bilparken, sier Jan Johansen fra Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

Som en konsekvens av avgiften blir norske biler levert med relativt lav motoreffekt for å unngå avgifter. Den lave effekten kan eksempelvis komme av redusert slagvolum eller nedjustert effekt gjennom bilens motorstyring. Sistnevnte ordning kan relativt enkelt reverseres ved å ”chippe” motoren, noe som i følge Regjeringen antas å skje relativt hyppig og er vanskelig å oppdage.

- Vi har sett nærmere på de 100 mest solgte bilmotortypene drevet av henholdsvis bensin og diesel i 2009 (se illustrasjon), og vi ser at flere biler med høyere effekt har lavere CO2-utslipp. Effektkomponenten kan således i liten grad begrunnes ut fra å være en ekstra skatt knyttet til CO2-utslipp. Spørsmålet er da om det er andre hensyn, foruten fiskale, som kan begrunne denne komponenten, spør Johansen.

KNA sendte nylig over dokumentet ”14 grep for en bedre bilhverdag” til politikere på stortinget med noen enkle grep for hvordan man i Norge kan få sikrere og mer miljøvennlige biler, bedre veier og bedre trafikkopplæring. Dokumentet kan lastes ned på kna.no


Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) er klubben for deg som ønsker et mer aktivt, morsommere og tryggere forhold til bilen! KNA ble stiftet i 1907 og er landets eldste bilorganiasjon. I hele sin historie har KNA arbeidet for best mulig vilkår for bilistene - og ekte bilglede er KNA fremste formål. KNA tilbyr attraktive medlemsfordeler, organiserer bilsport, snakker bilistenes sak og bygger attraktivt klubbliv der det er godt å være.KNA representerer den internasjonale bilorganisasjonen FIA (Féderation International de l´Automobile) som i likhet med KNA arbeider for å øke interessen for og bedre rammebetingelsene for bilister globalt og som samtidig organiserer internasjonal motorsport.