KLP

Historisk godt år for KLP

Pressemelding   •   feb 27, 2014 09:02 CET

KLP kan vise til gode resultater for 2013 med god avkastning, lave kostnader og stor tilflytting av nye kunder. For femte år på rad har KLP den beste verdijusterte avkastningen av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet.

Verdijustert og bokført avkastning i 2013 endte på henholdsvis 6,7 og 6,4 prosent. Aksjer, eiendom og hold-til-forfall obligasjoner var de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen.

- For ansatte i offentlig sektor og våre kunder er det viktig å vise at vi tar godt vare på pensjonsmidlene gjennom å levere gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Forventet levealder i befolkningen øker. Det innebærer at pensjonene skal utbetales over lengre tid og medfører behov for å styrke premiereserven. Alle forsikringsselskapene vil derfor benytte en stor andel av overskuddet til å styrke reservene.

- Det er veldig gledelig å kunne konstatere at vi har så gode resultater i 2013 at vi gjør oss ferdig med å styrke vår premiereserve for å møte den positive utviklingen som ligger i at folk lever stadig lenger, sier Thornes.

KLP benytter sine gode resultater innen offentlig tjenestepensjon til å styrke premiereserven med 4,5 milliarder kroner fordi folk lever lenger, mens 5,9 milliarder kroner overføres til kundenes premiefond.

100.000 nye medlemmer
I 2013 flyttet 14 kommuner og 5 bedrifter med til sammen over 6 milliarder kroner i premiereserve til KLP. Storebrand og DNB Livsforsikring har varslet at de trekker seg ut av markedet for offentlig tjenestepensjon. Det innebærer at 78 kommuner og 440 virksomheter med til sammen 60 milliarder kroner i premiereserver, må skifte pensjonsleverandør. Dette fører til stor flytteaktivitet, og KLP vil i løpet av 2014 motta 48 kommuner som nye kunder. I tillegg er det hittil inngått avtale med 48 bedrifter med offentlig tjenestepensjon.

Samlet gir dette en vekst på over 20 milliarder kroner i premiereserver og 100.000 nye pensjonsberettigede medlemmer.

KLP forventer stor tilflytting av nye kunder også neste år.

- KLP møter den endrede markedssituasjonen med fortsatt fokus på verdiskaping gjennom god avkastning, lave kostnader og god service, sier Thornes.

God soliditet
KLP har en god soliditet. Ved utgangen av 2013 hadde KLP en total soliditetskapital på 46,5 milliarder kroner som tilsvarer 16,1 prosent av forsikringsfond med rentegaranti. Soliditetskapitalen økte med 2,4 milliarder kroner i 2013.

KLP-konsernet hadde ved utgangen av 2013 en forvaltningskapital på 369,8 milliarder kroner, mens livselskapet hadde en forvaltningskapital på 339,6 milliarder kroner.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal på www.klp.no

Nøkkeltall etter 4Q-2013 
Bokført kapitalavkastning 6,4 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 6,7 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 30,9
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 11,9
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr)  369,8
Kapitaldekning 10,3 prosent
Solvensmargin 228,8 prosent

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Direktør Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 375 milliarder kroner.