Statistisk sentralbyrå SSB

Historiske publikasjonar

Pressemelding   •   feb 09, 2010 09:28 CET

Dette er ei tematisk gruppering av eldre publikasjonar utgitt av Statistisk sentralbyrå, basert på to bibliografiar, den første frå 1828-1976, den andre frå 1977-1996. Fram mot 2012 vil vi digitalisere alle dei eldre statistikkpublikasjonane våre. Du kan finne dei her etter kvart som dei blir ferdige.

For publikasjonar, se: http://www.ssb.no/histstat/publikasjoner/