Novitas kommunikasjonsrådgivning

Hjellnes Consult samarbeider med Øyafestivalen

Pressemelding   •   jun 14, 2011 08:59 CEST

Rådgivingsselskapet Hjellnes Consult (HC) har inngått en treårig samarbeidsavtale med Øyafestivalen. Festivalen får tilgang på HCs tverrfaglige kompetanse innenfor blant annet bygg, anlegg og prosjektledelse – Dette har vi sett frem til lenge. Øyafestivalen og Hjellnes Consult har flere felles interesser og det er grunnen til at vi lenge har ønsket oss et samarbeid, sier Roar Smelhus Direktør for Bygg og Eiendom i Hjellnes Consult as. – Samarbeidet med Hjellnes Consult videreutvikler oss som festivalarrangør, sier sponsorsjef Linnea Svensson i Øyafestivalen.

Øyafestivalener et viktig samlingspunkt i Middelalderparken i et av Oslos viktigste utviklingsområder,
Bjørvika. – Festivalen har et miljøengasjement og fokus som matcher godt våre tanker for fremtiden.
I likhet med festivalen satser vi stort på energi- og miljøspørsmål, blant annet gjennom
miljøfyrtårnsertifisering og Breeam-sertifisering, sier Smelhus. Avtalen mellom HC og Øyafestivalen
gir festivalen tilgang på bred kompetanse innen alt fra miljøfag, elektro, energi, Enøk, bygg, PA, VVS,
VA, brann, landskapsarkitektur og akustikk. Sistnevnte gjennom HCs datterselskap Brekke & Strand.
– Vi har fagekspertise på svært mange fagområder som en musikkfestival som Øyafestivalen trenger,
sier Smelhus som med avtalen med festivalen vil bli en del av et mer synlig rådgivingsselskap.
– Vi ønsker å være et attraktivt rådgiverselskap for unge mennesker i utvikling. Festivalen jobber med
kontinuerlig utvikling, og med knutepunktstatus er de et forbilde for andre festivaler i Norge og
Europa. Akkurat som festivalen ønsker vi å være et forbilde i våre markeder, sier Smelhus. Hjellnes
Consult har i flere år satset ungt og dynamisk i år med blant annet 10 studenter som
sommerlærlinger, og samarbeidsavtale med Øyafestivalen. – Det har vist seg svært attraktivt og når
det nå ble kjent at vi skal bistå Øyafestivalen er det blitt konkurranse internt om å få bidra!Det synes
vi er bra, sier Smelhus som på denne måten kan få bedret rekrutteringen i en krevende
konkurransesituasjon. Hjellnes Consult kjenner Bjørvika godt blant annet med deltakelse i
utviklingen av selve Middelalderparken, prosjektering av kulturbyggene i Bjørvika, Schweigårdsgate
17-19-21, og Sørenga.
– Vårt slagord lyder; ”sammen designer vi fremtiden”. Alene eller i samarbeid med andre ønsker vi å
være med å forme fremtiden, en fremtid som også må inneholde gode kulturelementer. Vi ser rett
og slett frem til samarbeidet med Øyafestivalen, avslutter Smelhus.

Kontaktperson(er):

Jan Ole Enlid Telefon:90 68 95 76 Mobil:90 68 95 76 E-post:jan.ole@novitas.no Jonas Prangerød Telefon:93058440 Mobil:
E-post:jonas@oyafestivalen.com Roar Smelhus Telefon:95070594 Mobil:
E-post:ros@hjellnesconsult.no

Lenker