Lotteri- og stiftelsestilsynet

"Hjelpelinjen har reddet liv"

Pressemelding   •   apr 30, 2013 12:11 CEST

- Hjelpelinjen for spilleavhengige har hjulpet tusenvis av nordmenn som har utviklet store problemer med spilleatferden sin. Ja, vi har fått tilbakemeldinger på at dettetilbudet har reddet liv, sier direktør Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

I ti år har Hjelpelinjen gitt nordmenn i dyp krise råd og veiledning om hvordan de skalkomme seg ut av sine spilleproblemer. Tilbudet har også vært viktig i forebyggende arbeid, blant annet ved at pårørende tar kontakt.

Behovet for en slik hjelpelinje var stort da tilbudet ble åpnet i april 2003.De resterende åtte månedene av året kom det nesten 2100 samtaler fra spillere og pårørende. Tallet på samtaler ble mer enn halvert etter at gevinstautomateneforsvant i 2007. Etter den tid har spill på utenlandske nettsteder skapt en stor del av trafikken på Hjelpelinjen.

Gledelig resultat

Daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland åpnet Hjelpelinen offisielt, og ti år senere sier hun dette:

- Det er egentlig synd at vi trenger Hjelpelinjen, og det er synd vi har spilleavhengige. For oss som jobbet aktivt mot spillemarkedet, og særlig gevinstautomatene, er det likevel gledelig å se at kampen mot automater er kronet med mindre problemer for spilleavhengige. Resultatet er verd alt strevet gjennom mange år for å få en nasjonal spillepolitikk i Norge.

Samarbeider tett

Lill-Tove Bergmo leder organisasjonen Spilleavhengighet - Norge som også hjelper mange nordmenn ut av pengespillproblemer. Hun sier dette om Hjelpelinjens rolle i dette arbeidet:

- Det er kjempeviktig å få snakke med noen som forstår problemene når du har utviklet et spilleproblem. Det er også viktig at en slik samtale skjer så raskt som overhode mulig, da det kan være avgjørende for vegen videre. I slike tilfeller er Hjelpelinjen svært viktig fordi ingen trenger å vente på time eller bli henvist.

Lille-Tove Bergmo legger til at Hjelpelinjen er viktig for Spilleavhengighet – Norge og omvendt fordi samarbeidet er tett. De henviser brukere til hverandre.

Viktig å ha tid

Hjelpelinjen er finansiert over Lotteritilsynets budsjett, og tilbudet har hele tiden vært utført av kompetent personell ved Sykehuset Innlandet HF Sanderud ved Hamar. Mette Mohn er i dag daglig leder av Hjelpelinjen. Hun sier dette om innholdet i jobben hun og kollegene utfører:

- På Hjelpelinjen opplever jeg mennesker i krise og med svært forskjellige behov. Noen trenger et øre som lytter, noen trenger videre hjelp og andre ønsker råd og veiledning til å håndtere sin egen situasjon. For meg er det verdifullt å bidra til at mennesker som sitter med følelser som tristhet, desperasjon, skam og skyld kan rydde litt i tankene.

Mette Mohn legger til:

- Enda mer verdifullt er det å ha tid til å lytte til de som ringer.

Driver videre

Driften av Hjelpelinjen var ute på anbud i vinter, og Sykehuset Innlandet skal fortsatt drifte Hjelpelinjen i årene framover.For ytterligere informasjon kan du kontakte:

Seniorrådgiver Rune Timberlid i Lotteritilsynet, tlf. 992 84 305. E-post:  rti@lottstift.no

Seniorrådgiver Jonny Engebø i Lotteritilsynet, tlf. 992 84 340. E-post: jen@lottstift.no

Daglig ansvarlig Mette Mohn ved Hjelpelinjen, tlf. 62 58 17 81.
E-post:  mette.mohn@sykehuset-innlandet.no

Du finner også mer informasjon om Hjelpelinjen på www.hjelpelinjen.no