HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

HLF deler ut gratis samtaleforsterkere til Oslos eldre

Pressemelding   •   apr 18, 2012 14:41 CEST

HLF Oslo deler ut gratis samtaleforsterkere til 50 sykehjem i Oslo. De første 15 sykehjemmene mottar samtaleforsterkere og får opplæring i bruk av disse torsdag 19. april kl 13-15 i HLF Oslo sine lokaler i Inkognitogt 12.

HLF Oslo har tidligere avdekket at mange tunghørte sykehjemsbeboere har høreapparater som ikke fungerer tilfredsstillende og at man derfor ikke får med seg hva personell eller pårørende sier. For å hjelpe tunghørte brukere til å høre bedre, gir HLF Oslo ut gratis samtaleforsterkere til alle sykehjem i Oslo.

Hjelpemiddelet er enkelt å bruke. Det erstatter ikke et høreapparat, men kan likevel være et viktig supplement og til god hjelp for mange eldre for å kunne kommunisere med andre.

- Vi synes dette er en flott gave, og den forplikter, sier avdelingsdirektør i sykehjemsetaten i Oslo kommune, Heidi Engelund.

- Vi har et høyt fokus på hørsel allerede, men jeg ser ikke bort i fra at vi gjennom samarbeidet med HLF vil oppleve positive ringvirkninger både for ansatte og brukere, sier Engelund.

Den samlede verdien av gaven til Oslos sykehjem er 150.000 kroner.

- Gaven viser HLFs visjon i praksis - vi skal gjøre hverdagen bedre for landets hørselshemmede. Dette er et viktig ledd i HLF og myndighetenes arbeid med å gjøre likemannsordningen for høreapparatbrukere landsdekkende. Det er også et viktig tiltak i forhold til å skape nye samarbeidsrelasjoner mellom det offentlige – som har oppfølgingsansvaret – og de gode, frivillige kreftene som HLF representerer. Det endelige målet er en fullgod veiledning og oppfølging av alle landets høreapparatbrukere, sier HLFs generalsekretær Anders Hegre.

Utdelingen av og opplæring i bruk av samtaleforsterkerne gjøres av HLFs frivillige likemenn. En likemann er en person som selv er hørselshemmet, men som gjennom kurs og egen erfaring, kan gi gode råd til andre hørselshemmede. Hjelpen fra HLFs likemenn er gratis.

Samtaleforsterkeren er av typen Maxi og er levert av Vestfold Audio.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er landets største organisasjon for personer med en funksjonsnedsettelse med sine 55.000 medlemmer. HLF organiserer høreapparatbrukere, personer med tinnitus, meniere, CI, døvblitte/sterkt tunghørte samt foreldre og hørselshemmede barn.