Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Hedmark opplever rekordsøkning

Pressemelding   •   mar 04, 2012 10:39 CET

Høgskolen i Hedmark opplever en fantastisk utvikling i interessen for studier tilbudt i høgskolens lokale opptak. 1641 søkere til 882 studieplasser er ny rekord, og innebærer en økning fra i fjor på hele 21,5 %. 

1. mars var fristen for å søke studieplass på blant annet masterutdanninger og videreutdanninger, samt noen få grunnutdanninger, som Høgskolen i Hedmark tilbyr i det lokale opptaket. Søkertallene som ble klare i helga viser at den flotte utviklingen fra de siste årene fortsetter. 1641 søkere har ett av våre tilbud som sin første prioritet. Det er 290 flere enn på samme dato i fjor, som også var et år med sterk vekst i søkningen. Siden 2008 er antall søkere til studier i det lokale opptaket ved høgskolen doblet.

Flere vil ta master 
Det er spesielt gledelig at masterstudiene fortsetter å tiltrekke seg stadig flere søkere. Sammenlignet med i fjor har vi 89 flere søkere til våre masterutdanninger, noe som utgjør en økning på 26 %. Størst økning i søkertallene opplever Master i offentlig ledelse og styring (MPA) på Campus Rena, Master i folkehelsevitenskap på Campus Elverum og Master i tilpasset opplæring på Campus Hamar.

Fin utvikling for avdelingene 
Campus Rena kan vise til stabilt gode søkertall, der alle studiene rekrutterer jevnt over godt. Master i offentlig ledelse og styring, studiene som tilbys i samarbeid med Studiesenteret og halvårsstudiene i risiko, sårbarhet og beredskap, og kunnskapsledelse, rekrutterer også i år svært godt.

Campus Hamar har i år en solid økning i søkertallene, med 138 flere førsteprioritetssøkere (+28,5 %). Noe av økningen har sin forklaring i at noen av studiene som ligger i grunnskolelærerutdanningen tilbys som videreutdanning for lærere i det lokale opptaket. I tillegg opplever avdelingen økt interesse for samtlige masterutdanninger.

Avdeling for folkehelsevitenskap på Campus Elverum har en økning i søkermassen på 65 %, men her må vi ile til og forklare at en del av økningen skyldes videreutdanninger for sykepleiere som tilbys hvert annet år. Årsstudiet i psykisk helsearbeid tilbys for første gang som deltidsstudium og det har truffet godt. Master i folkehelsevitenskap som var ny i fjor, har også en fin økning i søkerinteressen med 61 søkere til 20 studieplasser.

Campus Evenstad har kun ett studium i det lokale opptaket med søknadsfrist 1. mars. Det er Master i anvendt økologi, der 52 søkere konkurrerer om de 15 studieplassene.

Restetorg 
Studier der det åpnes for flere søkere vil bli lagt ut på lokalt restetorg i løpet av kort tid. Da er det først til mølla. Følg med på våre nettsider.

De fleste grunnutdanningene våre ligger i det nasjonale samordna opptaket (SO) med søknadsfrist 15. april. Se liste over hvilke studier Høgskolen i Hedmark tilbyr i SO her 

Høgskolen i Hedmark (HH) ble etablert 1.august 1994 og var et resultat av at fire statlige høgskoler i Stor- Elvdal, Rena, Elverum og Hamar ble slått sammen som en del av Høgskolereformen i 1994.

HH består av fire campus, Elverum, Evenstad, Hamar og Rena, og er en stor aktør i innlandet på forsknings- og utviklingsarbeid. HH har et bredt studietilbud innen lærerutdanning, helse- og idrettsfag, landbruks- og naturfag, skog og utmarksfag, samt økonomi og ledelse. Hovedadministrasjonen ligger i Elverum, i vårt nye høgskolesenter i Terningen Arena