OsloMet

Høgskolen i Oslo og Akershus lanserer Velferdsbarometeret

Pressemelding   •   aug 15, 2017 13:52 CEST

Velferdsbarometeret 2017 legges frem på HiOAs kunnskapskonferanse under Arendalsuka, onsdag 16. august. Pressen er hjertelig velkommen.

Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som skal gjennomføres ved hvert valg. Den skal ta pulsen på sosialpolitikken og vise hva folk synes om regjeringens arbeid mellom hvert valg.

Årets velferdsbarometer gir svar på en rekke interessante og viktige spørsmål, blant annet:

 • Hvordan oppfatter folk at ulike grupper i befolkningen har det, og hvilke grupper får mest sympati?
 • Hvilke grupper tror folk har det vanskelig, og hvem har det virkelig tungt?
 • Hvis folket var politikere, hvilke grupper burde skjermes for kutt og hvilke burde få mer støtte?

Skal avlive myter

- HiOA har satt i gang et stort arbeid hvor vi kartlegger folks holdninger til velferdssamfunnet og deres oppfatninger av levekårene til ulike grupper i samfunnet, sier Kåre Hagen, leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved HiOA.

Hagen leder arbeidet med Velferdsbarometeret.

- Det er viktig for utviklingen av en god, demokratisk styrt velferdsstat at det er et rimelig godt samsvar mellom de levekårsutfordringer befolkningen er opptatt av og de faktiske forholdene slik de framkommer gjennom forskning og dokumentasjon.

- Vi som forskere har et ansvar for å avlive myter så vel som å henlede oppmerksomheten på levekårsproblemer som blir oversett og glemt, sier Hagen.

HiOAs kunnskapskonferanse 

Hovedtemaet for årets kunnskapkonferanse er betydningen av kunnskap og forskning har for politisk styring av samfunnet.

I en tid der deler av verdenseliten undergraver kunnskapssamfunnet og skaper sine egne fakta, er det viktigere enn aldri før å snakke om betydningen forskning og utdanning har for at det treffes politiske beslutninger som bidrar til et velfungerende samfunn.

I tillegg til Velferdsbarometeret presenteres også andre prosjekter og undersøkelser.

Program

 • Kl. 14.30 - Velkommen ved HiOA-rektor Curt Rice.
 • Presentasjon av funn fra fersk Ungdata-rapport. Ved forsker Anders Bakken, NOVA, HiOA.
 • Status for utviklingen når det gjelder foreldrevold fra Voldsprogrammet. Ved forsker Svein Mossige, NOVA ved HiOA.
 • Hvorfor spesialiserte yrkesfaglærere er de best kvalifiserte til å utdanne morgendagens fagarbeidere? Ved ferske alumn fra yrkesfaglærerutdanningen ved HiOA, Ingvild B. Gleditch og Hege B. Haugerud.
 • Hvordan velferdsteknologi kan gjøre livskvaliteten bedre for folk. Presentasjon av et tverrfaglig forskningsprosjekt som kan gjøre livet enklere for protesebrukere. Ved førsteamanuensis Terje Gjøvaag, overingeniør Evin Güler og stipendiat Jette Schack, HiOA
 • Presentasjon av ferske resultater fra Velferdsbarometeret 2017. Ved Kåre Hagen, leder for senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved HiOA.
 • Debatt om funn fra Velferdsbarometeret. Deltakerne er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Christl Kvam (H), Bård Vegar Solhjell (SV), Sveinung Rotevatn (V), Marianne Aasen (Ap), Stefan Heggelund (H), Kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt, og generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.
 • Etterfølgende mingling med fingermat, forfriskninger, og ytterligere mulighet til å bli kjent med ulike deler av HiOA.

Se programmet her www.hioa.no/Kunnskapskonferansen

Tid: Onsdag 16. august kl. 14.30 - 17.00 (mingling frem til kl. 18.00)

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Følg konferansen direkte fra kl. 14.30 på www.hioa.no/tv

Dersom du har spørsmål om konferansen, ta kontakt med HiOA på kunnskapskonferansen@hioa.no

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole med cirka 18 000 studenter og over 1950 tilsatte.