Norges Golfforbund

Høgskoleutdanning for golfere: Nytt studium gir bachelorgrad i golf

Pressemelding   •   nov 04, 2011 12:26 CET

(Ullevål, 4. november 2011) Norges Golfforbund, PGA of Norway (Professional Golfers Association) og Høgskolen i Hedmark vil fra og med høsten 2013 tilby en treårig høgskoleutdannelse innen golf.

Fremtidens golftrenere vil dermed kunne skilte med en bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i trenerrollen for golf og en internasjonalt godkjent PGA-eksamen.

Golftrenere brukes i dag stort sett kun til å instruere spillere på forskjellige nivåer. I mindre grad tar de del i klubbens sportslige virksomhet. Dermed får ikke golfen frigjort det store potensialet som ligger i å ha tilgang til en profesjonell trener. Ved å tilby en bachelorutdanning for norske golftrenere vil NGF og PGA skape en trener med et helhetlig perspektiv som kommer både klubb og medlemmer til gode.

- Det er vår opplevelse at kompetansen dagens golftrenere besitter ikke samsvarer med de behov golfklubbene og medlemmene vil ha i fremtiden. Vi ønsker derfor å sikre at fremtidens trenere i større grad kan dekke disse behovene, sier trenerutviklingsansvarlig Anders Thelberg i NGF. Thelberg understreker at dette ikke må sees på som kritikk av dagens trenere, men snarere en erkjennelse at etterspørselen etter kompetanse over tid endrer seg.

I tett samarbeid med Høgskolen i Hedmark blir det nå utarbeidet en kursplan som tilfredsstiller kriteriene til høgskolens bachelorprogram så vel som PGAs europeiske standarder. Studiet starter opp i august 2013 og kommer til å gi plass til inntil 12 trenerstudenter per år.

- Vi er stolte av at en profesjonell part så som NGF og PGA ønsker å inngå et samarbeid med høgskolen i Hedmark sier instituttleder Dag André Nilsen.

Elverum Golfklubb vil bli brukt som utdanningsarena for den praktiske delen av utdanningen.

Norges Golfforbund (NGF) er det tredje største særidrettsforbundet i norsk idrett, med over 122.000 medlemskap fordelt på 184 golfklubber og 173 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på Team Norway, landslag og aldersbestemte satsingsgrupper. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no