Nyhetstips

Høland og Setskog Sparebank innleder sammenslutningssamtaler.

Pressemelding   •   jan 21, 2010 09:50 CET

Styrene i Høland Sparebank og Setskog Sparebank har
besluttet å innlede arbeid med å utarbeide en
sammenslutningsavtale mellom bankene.

Bakgrunnen for å igangsette arbeidet med å utarbeide
en sammenslutningsavtale er et ønske om å styrke
bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet, samt
evne til å bidra til lokalsamfunnets videre utvikling.

Som premisser for arbeidet ligger at virksomheten i
Setskog Sparebank og Høland Sparebank slås sammen,
og endrer navn til "Høland og Setskog Sparebank".
Den sammensluttede sparebank sitt hovedkontor vil
ligge på Bjørkelangen i Aurskog Høland kommune, og
Setskog Sparebank sitt kontor på Setskog vil være en
filial i den sammensluttede sparebank.

Adm banksjef i Høland Sparebank, John Sigurd
Bjørknes, vil være adm banksjef i den sammensluttede
sparebank. Det vil i sammenslutningsavtalen
innstilles på at Jarle Bergsjø, som i dag er
styreleder i Høland Sparebank, velges som styreleder
for den sammensluttede sparebank.

Begge banker har utstedt egenkapitalbevis.
Bytteforholdet mellom egenkapitalbevisene vil bli
foreslått å være 1:1. Høland Sparebank er notert på
Oslo Børs. Setskog Sparebank er notert på OTC-listen.
Begge banker er aksjeeiere i Terra Gruppen AS.

Sparebankene antar at en sammenslutningsavtale vil
være ferdig i løpet av ca 2 uker.

Sammenslutningsavtalen mellom sparebankene skal
forelegges sparebankenes forstanderskap for
godkjennelse, samt deretter forelegges Finanstilsynet
for godkjennelse. Det vil bli gitt nærmere
informasjon om fremdriften.

Den sammensluttede sparebank vil ha en
forvaltningskapital på ca. 3,9 milliarder, 41
årsverk, hovedkontor på Bjørkelangen, og filialer på
Setskog, Løken og Hemnes.


Eventuelle spørsmål kan rettes til;

Høland Sparebank v/ adm banksjef John Sigurd
Bjørknes, tlf 9249 2546, eller styrets leder Jarle
Bergsjø, tlf 9528 0996

Setskog Sparebank v/ banksjef Vidar Myrvold, tlf 9204
4806, eller styrets leder John-Ivar Udnesseter, tlf
9755 0522."

Source: Millistream