Fiskeri- og kystdepartementet

Høring – Arealutvalgets rapport

Pressemelding   •   feb 14, 2011 09:13 CET

Rapporten ”Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær” ble overlevert fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen 4. februar. Fiskeri- og kystdepartementet sender nå rapporten på høring.

- Jeg er sikker på at rapporten vil gi grunnlag for en bred og spennende debatt i tiden som kommer. Jeg sender rapporten på seks måneders høring slik at alle berørte og interesserte kan få si sin mening og vi får et bredt tilfang av synspunkter, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg- Hansen.

Høringsfristen er 10. august 2011.

Det gjøres oppmerksom på at Fiskeri- og kystdepartementet ikke har tatt stilling til rapporten eller forslagene fra utvalget. Departementet arbeider med å følge opp regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Enkelte av tiltakene der er omtalt i arealutvalgets rapport. Departementets arbeid med å følge opp disse eller andre tiltak, som f.eks. forslaget om forlenget landfase for settefisk – som har høringsfrist 1. mars, vil gå sin gang parallelt med at rapporten er på høring.

Kontaktperson: avdelingsdirektør Martin Bryde, 2224 6478

Rapporten ”Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær” (pdf-format)