Mattilsynet gammel

Høring av forslag om sone for samordnet behandling mot lakselus 2011

Pressemelding   •   nov 15, 2010 16:53 CET

På vegne av Fiskeri- og kystdepartementet sender Mattilsynet hører med dette utkast til forskrift om sone for samordnet behandling mot lakselus vinteren og våren 2011.


Meldingen om høring sendes til et utvalg organisasjoner og interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for, eller hvis interesser særlig berøres. Enhver annen som ønsker å sende sine tilbakemeldinger, har imidlertid anledning til det, selv om de ikke har mottatt meldingen.

Høringsinstanser som ikke har tilgang til dokumentene elektronisk, kan ta kontakt med Mattilsynet for oversendelse av dokumentene i papirkopi.

Høringssvar og frist
Høringssvarene, merket med saksnummer 2009/168235, sendes til

Mattilsynet, Hovedkontoret,
Felles postmottak,
Postboks 383,
2381 Brumunddal

eller som e-post til postmottak@mattilsynet.no innen 1. desember 2010.

Åpent høringsmøte
Det vil også bli avholdt et åpent høringsmøte i Mattilsynets lokaler, Ullevålsveien 72, Oslo, 22. november 2010 kl. 12.00.

Utkast til forskriftsutkast, høringsbrev og høringsliste er vedlagt nedenfor.

Kontaktperson i Mattilsynet
Stian Johnsen, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd og fiskehelse - hovedkontoret, tlf. 23 21 67 20.