Mattilsynet gammel

Høring av forslag til endringsforskrift om kvalifikasjonsbevis for veterinærer fra Romania og Bulgaria

Pressemelding   •   nov 18, 2010 17:11 CET

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring en forskriftsendring som gir statsborgere fra EØS med utdanning som veterinærer fra Romania og Bulgaria rett til autorisasjon som veterinær i Norge. Endringen er en gjennomføring av EØS-avtalen.

Forskrift 19.januar 2009 nr. 77 om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen, gir statsborgere fra EØS rett til norsk autorisasjon som blant annet veterinærer. Forskriften gjennomfører direktiv 2005/36/EF om yrkeskvalifikasjoner.

Romania og Bulgaria ble med i EU i 2006. Listen i yrkeskvalifikasjonsdirektivet ble da utvidet med relevante kompetansebevis fra de to landene. Endringen følger av direktiv 2006/100/EF, men ble ved en feiltakelse ikke lagt til grunn da Norge skulle gjennomføre yrkeskvalifikasjonsdirektivet for dyrehelsepersonell og seminpersonell. Forskriften fra 2009 ble derfor vedtatt uten Bulgaria og Romania på listen. Dette skal nå rettes opp.

Forslaget innebærer også å sette inn i forskriften de minstekrav som er fastsatt i vedlegg V punkt 5.4.1. til yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Seniorrådgiver Bjørnar Stavenes, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse
Tlf.: 23 21 65 11

Last ned: