Mattilsynet gammel

Høring: Endring av ekstraksjonsforskriften

Pressemelding   •   feb 21, 2011 17:00 CET

Mattilsynet sender utkast til endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1380 om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler på høring.

Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er implementering av direktiv 2010/59/EF. I forbindelse med implementering av dette direktivet vil feil i forskriften som følge av tidligere feilimplementeringer rettes opp.

Ekstraksjonsmiddelforskriften er basert på direktiv 2009/32/EF, og omfatter løsemidler som brukes eller er bestemt til bruk ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser. Det er kun de stoffene som er opplistet i vedlegg I, del I – III til direktiv 2009/32/EF som er tillatt brukt som ekstraksjonsmidler, og de kan bare benyttes på de vilkår som er fastsatt. I den norske ekstraksjonsforskriften er vedleggene gjennomført som vedlegg I, II og III. Ekstraksjonsforskriftens § 3 fastslår at bare de løsemidlene som står oppført i vedlegg I - III, og som oppfyller kravene som er fastsatt i denne forskriften, kan brukes.

Vedlegg I til forskriften omhandler ekstraksjonsmidler som kan brukes til alle formål, vedlegg II gjelder ekstraksjonsmidler med spesifiserte bruksområder, og vedlegg III berører maksimale grenseverdier for restmengder i næringsmiddel ved bruk av ekstraksjonsmidler til fremstilling av aromastoffer fra naturlig aromagivende produkter.

Rettsakt 2010/59/EU endrer fellesskapslisten i direktiv 2009/32/EF som omfatter ekstraksjonsmidler bestemt til bruk ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser ved å legge til et nytt ekstraksjonsmiddel (dimetylether) i vedlegg I del II, og endre grenseverdiene for restmengde for to andre ekstraksjonsmidler (2-propanol og metanol) i vedlegg I, del III.

Kontaktperson:
Hege Sjølie
Seksjon for forbrukerhensyn
Tlf. 23 21 68 13

Last ned: