Mattilsynet gammel

Høring: Endring i fôrvareforskriften, diettfôr til hund og katt

Pressemelding   •   feb 23, 2011 16:50 CET

Mattilsynet sender på høring forskrift om endring av forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Det foreslås å opprette en ny gruppe godkjente diettfôr til hund og katt. Dette nye bruksområdet gjelder for fôrblandinger som skal gi støtte til stoffomsetningen i ledd hos hunder og katter med osteoartritt. Endringen gjennomføres i forskrift 7. november 2002 nr 1290 om fôrvarer, i liste i vedlegg 5 over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål. Endringen følger av en EU-rettsakt som ventes innlemmet i EØS-avtalen i løpet av våren 2011.

Les mer i høringsbrevet, utkast til endringsforskrift og rettsakten.

Send kommentarer med e-post til postmottak@mattilsynet.no

Papirbasert svar sendes:
Mattilsynet, Hovedkontoret, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal
Høringssvarene merkes med saksnummer 2011/3534

Høringsfristen er 15. april 2011.

Kontaktperson:
Ole Taugbøl, tlf: 23 21 68 74

Last ned: