Mattilsynet gammel

Høring: Endringer i bestemmelsene om salmonellakontroll i fôrvarer

Pressemelding   •   nov 24, 2010 17:11 CET

Fôrvareforskriften har detaljerte bestemmelser om kontroll for salmonellasmitte i fôrvarer. Disse er fastsatt på nasjonalt grunnlag, og EU har foreløpig ikke felles regelverk for mikrobiologisk kvalitet på fôr. Mattilsynet foreslår nå å endre bestemmelsene for kontroll med salmonella i fôrvarer til akvatiske dyr.

Endringsforslaget medfører endringer i fôrvareforskriften. Det omhandler mindre detaljerte bestemmelser for salmonellakontrollen i virksomhetene som produserer fôr til akvatiske dyr. Alle fôrvirksomheter skal imidlertid fortsatt forebygge mot salmonellasmitte, melde fra til Mattilsynet om funn og om iverksatte tiltak.

Les høringsbrev, rettsakten og utkast til endringsforskrift og send kommentarer til:

Mattilsynet Hovedkontoret, Seksjon landdyrhelse og fôr, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal eller på e-post til: postmottak@mattilsynet.no

Høringssvar merkes med saksnummer 2010/207818.

Høringen avsluttes 12. januar 2011.

Kontaktpersoner:
Ingunn Ormstad, tlf 23 21 68 77
Mette Kristin Lorentzen, tlf 55 21 57 27

Last ned: